När räknas en förundersökning som avslutad?

2020-03-15 i Förundersökning
FRÅGA
Hej! Jag undrar om det räknas som att förundersökningen är avslutad när det gått till dom även om domen skall överklagas eller om det räknas först fr.o.m. att hela domstolsprocessen är avslutad?
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

Mina utgångspunkter

Om jag har förstått dig rätt så undrar du när en förundersökning räknas som avslutad.

Jag kommer att hänvisa till rättegångsbalken (RB) i mitt svar. Det är en väldigt omfattande lag som rör hela rättegångsprocessen, inklusive vad som gäller vid förundersökningar.

I mitt svar hänvisar jag några gånger till begreppet "brottmål". Så kallas de ärenden i domstol som rör ansvar för ett brott.

Förundersökningen avslutas alltid innan ärendet går till domstol

Förundersökningen räknas som avslutad när den misstänkte har blivit delgiven förundersökningen och det inte anses behövas någon ytterligare utredning i ärendet (23 kap. 18 a § första stycket RB).

Det innebär att förundersökningen alltid avslutas innan brottmålet går till domstol.

Det krävs nämligen att åklagaren har väckt åtal mot en person för att domstolen ska kunna döma i målet (20 kap. 1 § RB). Åklagaren kan dock inte väcka åtal förrän förundersökningen har delgivits den misstänkte (23 kap. 18 a § första stycket RB).

För att förenklat sammanfatta processen går det till såhär:

1. Förundersökningen inleds.

2. Förundersökningen avslutas när den misstänkte blir delgiven förundersökningen.

3. Åklagaren beslutar om åtal ska väckas eller inte.

4. Om åtal väcks: Brottmålet behandlas i domstol vid en rättegång.

Med andra ord kan domstolen inte hålla någon rättegång i ett brottmål förrän förundersökningen har avslutats.

Det medför att förundersökningen alltid är avslutad när brottmålet väl har gått till dom, oavsett om domen blir överklagad eller inte.

Det kan vara bra att veta att en förundersökning även kan läggas ned (23 kap. 4 § andra stycket och 23 kap. 4 a § RB). En sådan nedläggning kan till exempel ske om det inte finns någon person som är misstänkt för brottet.

Sammanfattning

En förundersökning räknas som avslutad när den misstänkte har blivit delgiven förundersökningen och det inte anses behövas någon ytterligare utredning.

Den nämnda delgivningen är en förutsättning för att åklagaren ska kunna väcka åtal. Åtalsbeslutet avgör i sin tur om brottmålet går till domstol, vilket medför att förundersökningen alltid är avslutad innan brottet behandlas vid en rättegång.

Därmed har det ingen betydelse om domstolens dom sedan blir överklagad.

Du kan läsa mer om hur en förundersökning går till på Åklagarmyndighetens hemsida.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar så får du gärna skicka in en ny fråga till oss.

Med vänliga hälsningar,
Johanna Persson
Fick du svar på din fråga?