När ska ett mål i domstol handläggas skyndsamt? Hur gör man en förtursansökan?

2021-10-13 i Domstol
FRÅGA
Kan och har en Advokat möjlighet att påskynda tingsrätt eller Svea Hovrätt och om i så fall genom vilket lag ;)??
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Ett mål ska behandlas så snart som möjligt, se 20 § förordning med hovrättsinstruktion.

Vissa typer av mål kan handläggas med förtur. Detta ska ske om en åklagare ensamt beslutat om något, om någon är under 18 år eller om någon sitter häktad, se 27 kap. 2 § fjärde stycket rättegångsbalken (RB), 27 kap. 21 a § andra stycket RB, 27 kap. 9 a § andra stycket RB och 24 kap. 18 § RB.

Handläggningen kan även prioriteras om rätten godkänner en skriftlig förtursansökan (som en enskild part, till exempel en advokat kan skicka in enligt 1 § i lagen om förtursförklaring i domstol).

Vid bedömningen om en förtursansökan ska godtas, kollar domstolen på om handläggningen av målet har fördröjts (vilket ofta krävs), hur målet handlagts i övrigt, hur komplicerat målet är, hur parterna agerat och hur viktigt det är för den som sökt om förtur att få detta, se 1 § andra stycket lagen om förtursförklaring i domstol.

Sammanfattat svar på din fråga: Advokaten kan skicka in en skriftlig förtursansökan till domstolen enligt lagen om förtursförklaring i domstol.

Jag hoppas du fått svar på din fråga.

Vid fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vänligen,

Anahita Harati
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Domstol (530)
2021-12-07 Sjuk vid rättegång
2021-12-06 Mål i förvaltningsrätten
2021-11-30 Kan man byta offentlig försvarare?
2021-11-30 Finns det en tidsgräns för uppehåll av rättegång?

Alla besvarade frågor (97717)