Offentlighetsprincipen

FRÅGA
Jag skulle vilja ha mejladress till rikspolischefen Anders Thornberg. På förhand tack!
SVAR

Hej och tack för att du vänder till Lawline!

Inom svensk rätt har vi en grundlagsstadgad rättighet att ta del av allmänna offentliga handlingar. Undantag finns dock om handlingen är belagd med sekretess enligt reglerna i offentlighet- och sekretesslagen (OSL). Offentlighetsprincipen är den princip som medför att rätten att ta del av allmänna handlingar finns inom svensk rätt. Regelverket kring detta finns i tryckfrihetsförordningen, TF.

Av (2 kap. 3 § TF) framgår att en mailadress är en allmän handling om det är upprättat eller förvarat hos en myndighet. En handling anses inkommen när den har anlänt till myndigheten (2 kap. 6 § TF). Min uppfattning utifrån din begränsade bakgrundsinformation att polischefs mailadress torde kunna omfattas av offentlighetsprincipen.

Hur du kan gå tillväga för att få ut mailadressen

För att få ut mailadressen kan du vända till behörig myndighet, i detta fall Polismyndigheten. Ange att du vill begära att få ut mailadressen med grund i offentlighetsprincipen. Du kan kontakta myndigheten genom att ringa 114 14, vilket är numret som skall ringas vid ärenden som inte är brådskande.

Om du har några ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Rijad Trubljanin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Offentlighetsprincipen (382)
2021-12-05 Beställa ut dom från Norge
2021-12-03 Hur raderar man sin adress på Ratsit?
2021-12-02 Är det sekretessbelagt vid vilken anstalt en fånge är placerad?
2021-12-01 Hur får du tag på domar som inte syns i ditt belastningsregister när du inte vet målnumret på domen?

Alla besvarade frågor (97702)