Om körkortet återkallas under några månader, behöver man ta om körkortet på nytt för att återfå detta?

2021-10-17 i Trafikbrott
FRÅGA
Om man blivit av med körkortet i månader och böter vid fortkörning. Får man automatiskt tillbaka körkortet eller måste man ta nytt.Orolig och förtvivlad förälder som frågar
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag förstår det som att din son/dotter har åkt fast för fortkörning och i samband med detta fått körkortet återkallat. Jag tolkar din fråga som att du undrar om hen automatiskt kommer att få tillbaka sitt körkort, eller om hen behöver ta detta på nytt.

De regler som är aktuella för din fråga återfinns i körkortslagen samt lag om straff för vissa trafikbrott. Jag kommer gå igenom och förklara dessa regler för att sedan använda dessa för att besvara din fråga.

Återkallelse av körkort
För att ett körkort ska återkallas vid fortkörning så krävs att personen har gjort sig skyldig till grov vårdslöshet i trafik som inte är att anses som ringa (5 kap. 3 § punkt 1 a) körkortslagen samt 1 § lag om straff för vissa trafikbrott). Vilken hastighet som innebär att fortkörningen klassas som grov står inte uttryckligt i lag, men det finns riktmärken. Den som kör 30 km/h för fort på en väg med en hastighetsbegränsning som överstiger 30 km/h så kan körkortet bli återkallat. Exempelvis om en person kör i 80 km/h på en väg där hastighetsbegränsningen är 50 km/h. För vägar med en hastighetsbegränsning som är 30 km/h eller lägre, gäller i stället att körkortet kan bli återkallat om personen kör 20 km/h över begränsningen. Till exempel om personen kör 50 km/h på en väg med hastighetsbegränsningen 30 km/h.

Spärrtid
Spärrtidens längd är beroende av om fortkörningen varit grov eller ringa. Om brottet har ansetts vara ett grovt brott så ska spärrtiden bestämmas till lägst ett år (5 kap. 6 § 1 stycket körkortslag). Du nämner att ditt barn har åkt fast för fortkörning och att spärrtiden för körkortet har varit månader. Detta tolkar jag som att fortkörningen inte har utgjort ett sådant grovt brott att det krävts att körkortet återkallats under ett år, utan att fortkörningen har varit varit av sådan art att körkortet behövts återkallas men under en kortare tid.

Återfå körkort eller ta ett nytt?
Om körkortet blir återkallat så kan körkortet i vissa fall behöva tas på nytt. Detta är beroende av vilket skäl som låg till grund för att körkortet blev återkallat och hur lång spärrtid som personen har fått till följd av överträdelsen.

Ett körkort som har blivit återkallat i ett år eller under lägre tid så behövs inte det göras något nytt förarprov (5 kap. 14 § 2 stycket körkortslag). Detta innebär att ditt barn förmodligen inte kommer att behöva ta om körkortet på nytt, eftersom spärrtiden endast varit under, vad jag förstår det som, några månader.

Sammanfattning
Om körkortet behöver tas om på nytt efter att detta blivit återkallat beror på hur varför körkortet blev återkallat och därmed hur lång spärrtid personen fått. Om spärrtiden är satt till högre än ett år, så kommer körkortet behövas tas på nytt. Är det dock satt till högst ett år, behövs inte detta. Jag uppfattar omständigheterna i din fråga som att din sons/dotters körkort blivit återkallat och spärrtiden varit under några månader, och därmed kommer ditt barn med stor sannolikhet inte behöva ta om körkortet för att få tillbaka detta.

Du kan även besöka Transportstyrelsens hemsida för att läsa mer om vad som händer efter att ett körkort har blivit återkallat. Du hittar hemsidan HÄR.


Jag hoppas att jag med detta har kunnat besvara din fråga! Om jag missuppfattat frågan, eller om du har andra funderingar, är du alltid varmt välkommen att återkomma till oss här på Lawline!

Vänligen,

Hilma Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1253)
2021-12-07 Straff för trimmad moped
2021-12-07 Smitning från trafikolycka
2021-11-30 Tillåtande av olovlig körning
2021-11-30 Hur kan man få hjälp av Lawlines juristbyrå?

Alla besvarade frågor (97716)