Om minderårig misstänks för brott, har målsman rätt att få information om det?

2020-06-19 i Förundersökning
FRÅGA
Hej jag undrar om jag e misstänkt för något för polisen ge ut mitt namn till målsman då
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din frågeställning aktualiserar bestämmelserna i rättegångsbalken (RB) och lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (LuL). Jag tolkar din fråga som att du undrar om du är minderårig (under 18) och undrar om din målsman, det vill säga vårdnadshavare, förmyndare, god man eller förvaltare kommer bli underrättad om du är misstänkt för ett brott.

I mitt svar till dig kommer jag först gå igenom vad som gäller när en person är misstänkt för ett brott sedan målsman rätt om att bli underrättad.

Misstanke om brott

När misstanke om att ett brott har begåtts ska polisen inleda en förundersökning (23 kap. 1 § RB). När det rör sig om brott av enklare slag är det polisen som leder förundersökningen. I annat fall leder åklagaren förundersökningen (23 kap. 3 § RB). Syftet med förundersökning är att utreda vem som är skäligen misstänkt för ett brott och om det finns tillräckliga bevis för att väcka åtal (23 kap. 2 § RB).

När förundersökning väl har inletts kallas den misstänkte personen till förhör vilket denne är skyldig att infinna sig till (23 kap. 6 § RB). Den som kallas till förhöret och som är misstänkt för brott ska också få en underrättelse om detta vid första förhörstillfället efter det att misstanken stärkts under förundersökningens gång (23 kap. 18 § RB).

Om en underårig är misstänkt för brott - blir målsman underrättad om detta?

Om den som är misstänkt för ett brott är 18 år, ska målsman/vårdnadshavaren underlättas och kallas till förhör ( 5 § första stycket LuL). Det innebär att målsman alltid underrättas om den som som står under dennes vårdnad, är misstänkt för ett brott. Vidare när det rör sig om minderåriga som begår brott är det även dennes målsman som har till uppgift att utse försvarare till den misstänkte. Det blir aktuellt först om den misstänkte har något speciellt önskemål om offentlig försvarare (21 kap. 3 andra stycket § RB).

Sammanfattningsvis blir målsman till den som står under dennes vårdnad alltid underrättad om personen är misstänkt för ett brott.

Hoppas du känner att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Isabelle Sewelén
Fick du svar på din fråga?