Penninggåva från utlandet - skatta i Sverige?

2013-05-12 i Arvsskatt
FRÅGA
Min mor som bor i ett land utanfor EU vill salja en del av hennes fastigheter och ge mig gava i pengar, ca 1.000.000skr. Undrar om pengarna kommer att skattas i Sverige? Vill garna anvanda de pengar for att kopa sjalv en legenhet i Sverige dar jag bor. Vilka dokumenter behover jag for Skattevarket och for banken?Vanligen,
SVAR

Hej,

Tack för din fråga.

Lagen om arvsskatt och gåvoskatt är upphävd sedan utgången av 2004. Detta innebär att ingen skatt ska betalas på gåvor, se 8 kap. 2 § inkomstskattelagen. Gåvan ska därmed inte upptas i din inkomstdeklaration och inte heller på annat sätt redovisas för Skatteverket.

Vad gäller banken kan det vara en idé att tillse att dokument utvisande att du erhållit penningsumman genom gåva finnes. Detta finns dock inget sådant rättsligt krav som banken kan uppställa gentemot dig. 

Jag hoppas att detta besvarade dina funderingar. I annat fall är du välkommen att ställa ytterligare frågor till oss. 

Med vänlig hälsning,

Rikard Wahlström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskatt (114)
2021-05-05 Är arvsskatten en avdragsgill anskaffningskostnad?
2021-04-26 Ska man betala skatt i Sverige på arv från utlandet?
2021-03-28 Ska man betala skatt när arv fördelas mellan arvtagarna?
2021-03-26 Behöver man ta med en gåva eller förskott på arv i deklarationen?

Alla besvarade frågor (92058)