Preskription vid fordran mot konsument

2018-05-12 i Preskription
FRÅGA
Hej.Jag har fått en fodran på en skuld till comhem från 2013? Från Sergel. Måste den betalas? I norge var jag är i från kan dom inte kräva om mer än 3 år har gått utan betalning eller nedbet.avtal. mvh Line
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag antar i mitt svar att du är konsument i förhållande till Com Hem, och att fordran alltså inte är ställd till ett företag eller liknande.

Preskriptionstiden mot en konsument är tre år från tillkomsten, vilket är ett avsteg från huvudregeln tio år (2 § 2 st preskriptionslagen).

Preskriptionstiden kan dock avbrytas, så att den tre år långa preskriptionstiden börjar räknas om från noll (5 § preskriptionslagen). Preskriptionstiden avbryts genom att något av följande händer:

1. gäldenären (den som har en skuld, alltså du) på något sätt erkänner skulden gentemot borgenären (i detta fall Sergel och tidigare Com Hem), till exempel genom att betala en del av skulden.

2. gäldenären får ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran om fordringen från borgenären.

3. borgenären väcker talan mot gäldenären eller annars åberopar fordringen gentemot gäldenären vid domstol, hos Kronofogdemyndigheten eller i skiljeförfarande, konkursförfarande eller förhandling om offentligt ackord.

Om inget av dessa tre omständigheter inträffat inom tre år från att fordran uppkom 2013, har Sergel förlorat rätten att kräva betalt för den (8 § preskriptionslagen).

Med vänlig hälsning

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (586)
2021-05-07 När preskriberas skulder?
2021-05-03 Preskriptionstiden för en skuld till sin arbetsgivare om återbetalning av utbildning
2021-04-28 När preskriberas ärende om återkrav av a-kassa?
2021-04-23 Preskribering av fordran, löneutmätning och skuldsanering

Alla besvarade frågor (92058)