Räknas ett inbyggt akvarium som byggnadstillbehör till en fastighet?

2021-10-12 i Fastighet
FRÅGA
Hejsan! Jag undrar om ett akvarium kan utgöra en fast egendom om det suttit inbyggt i en vägg?
SVAR

Hej!

Tack att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Huruvida något anses höra till en fastighet och därmed utgör fast egendom, regleras i 2 kap. Jordabalken (JB). Jag går först igenom förutsättningarna för att något ska anses vara byggnadstillbehör och gör sedan en bedömning av om ett akvarium som sitter inbyggt i en vägg är byggnadstillbehör.

Förutsättningarna för att något ska anses vara byggnadstillbehör

Fastighetstillbehör är enligt 2 kap. 2 § JB fast inredning och annat varmed en byggnad blir försedd, men endast om det är ägnat till stadigvarande bruk för byggnaden eller en del av denna. I 2 kap. 2 § JB anges en mängd typiska exempel på saker som vanligtvis utgör byggnadstillbehör. Inget av dessa exempel ger något vägledning för att bedöma huruvida ett inbyggt akvarium skulle räknas som byggnadstillbehör.

För sådant som inte exemplifieras i 2 kap. 2 § JB, måste man objektivt bedöma om det är fråga om fast inredning som byggnaden har blivit försedd med och som är ägnat till stadigvarande bruk. Kravet på stadigvarande bruk innebär att det i princip måste vara fråga om fast inredning som har ett objektivt ändamålssamband med byggnaden. I förarbeten till Jordabalken, prop. 1966:24 s. 61, beskrivs kravet på stadigvarande bruk som att föremålet normalt ska vara till nytta oavsett vem som råkar äga fastigheten.

Bedömning av ett inbyggt akvarium

Ett akvarium som är inbyggt i en vägg är i enlighet med 2 kap. 2 § JB fast inredning som en byggnad har blivit försedd med. Dessa två krav uppfylls alltså. Kravet som återstår att uppfylla, och som kräver en djupare bedömning, är att akvariet måste anses vara ägnat till stadigvarande bruk för byggnaden eller en del av den. Ovan har jag beskrivit innebörden av stadigvarande bruk. Uppfylls kravet om stadigvarande bruk är akvariet byggnadstillbehör och fast egendom.

Jag gör följande bedömning i frågan om stadigvarande bruk. För att det ska vara fråga om stadigvarande bruk ska i princip vem som helst kunna ha nytta av det fast inredda föremålet. Det ska dessutom finnas ett tydligt ändamålssamband mellan byggnaden och föremålet i fråga. Av dessa skäl är diskmaskiner, badkar, spis och andra sådana föremål byggnadstillbehör. Oavsett vem som får i fastigheten kommer dessa saker till användning och de har ett tydligt ändamålssamband med byggnaden. Nyliga siffror från Statistiska centralbyrån visar att det finns cirka 4,8 miljoner hushåll i Sverige, och enligt statistik från Djurens rätt finns det akvarier i ungefär 81 000 svenska hushåll. Det finns alltså i akvarier i under två procent av svenska hushåll. Det är alltså ytterst få som skulle få nytta av akvariet på det sättet som byggnadstillbehör typiskt sätt ska ge. Det finns vidare inget riktigt funktionellt ändamålssamband mellan akvariet och byggnaden. På dessa grunder är det min bedömning att ett akvarium, som är inbyggt i en vägg eller har varit inbyggt i en vägg, inte kan vara byggnadstillbehör och därmed inte heller fast egendom.

Frågan du ställer har till synes aldrig prövats i domstol eller av myndighet, varför det finns en möjlighet, hur osannolikt det må vara, att en domstol eller myndighet skulle göra en annan bedömning. Om du för säkerhetsskull vill få frågan besvarad av en myndighet, rekommenderar jag att du kontaktar Lantmäteriet och frågor.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Med vänlig hälsning,

Jacob Westin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fastighet (595)
2021-11-22 Finns det några begränsningar lagligt sett gällande köp av fast egendom för utländska medborgare utanför EU?
2021-11-20 Gåva av fastighet med villkor
2021-11-10 Vad från en fastighet får hyresgästen ta med sig när hyresförhållandet upphör?
2021-10-31 Ingår en garderob i ett husköp?

Alla besvarade frågor (97437)