Särkullbarns arvsrätt

2021-10-05 i Särkullbarn
FRÅGA
Hej! Jag är särkullsbarn och är kallad till bouppteckningsförrättning. Det är fyra alt att välja mellan på pappret jag ska skicka in. Behöver få det lite närmare förklarat och vad konsekvensen blir. Skillnaden arvslott och laglott. Vad innebär jämkning? 1 Godkännande av testamente 2 Bekräftelse att du tagit del av testamente3 Godkännande av testamente med förbehåll för din laglott 4 Bekräftelse av att du tagit del av testamente samt påkallar jämkning för utfående av din laglott. Det är mamma som avlidit. Jag vill att pappa ska sitta i orubbat bo tills han går bort. Men jag vill säkra min del av arvet så det inte försvinner. Hur gör man då? Jag ärver inte pappa. Vilket alternativ ska jag välja? Testamente finns och det står bara att de vill att pappa ska sitta kvar och önskan om att jag inte tar ut min laglott nu. Det är i mina ögon rimligt. Tacksam för hjälp att bena ut det här.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I mitt svar kommer jag redogöra för vad som gäller för särkullbarn när dennes förälder avlider, samt vad som gäller när det finns ett testamente. I mitt svar tillämpar jag ärvdabalken (ÄB), eftersom bestämmelser om arv finns i denna lagen.

Vad gäller särkullbarns arvsrätt?

Huvudregeln när ens förälder avlider är att om denna är gift när den avlider så kommer arvet tillfälla förälderns make. Eftersom du är ett särkullbarn har du dock rätt att direkt få ut din laglott efter din förälders död, du behöver inte ta hänsyn till den efterlevande maken (3 kap. 1 § och 2 § ÄB). Om du är din förälders enda bröstarvinge har du rätt att få ut hela den avlidne förälderns kvarlåtenskap (2 kap. 1 § ÄB). Eftersom det finns ett testamente som i så fall skulle inskränka din rätt till arvet så kan du åberopa jämkning och få ut din laglott direkt (7 kap. 1 § ÄB). Om du vill få ut din laglott direkt måste du påkalla jämkning inom sex månader från det att du delgivits testamentet. Det räcker att du tillkännager ditt anspråk om jämkning till testamenstagarna. Om ett krav om jämkning inte framställs inom sex månader så gäller testamentet även om det kränker din laglott (7 kap. 3 § ÄB).

Vad är skillnaden mellan arvslott och laglott, vad betyder jämkning?

Arvslotten är egendomen som en avliden person lämnar efter dig, det vill säga den avlidnes kvarlåtenskap. Det är den del av den avlidnes tillgångar som lagen säger ska tillfalla den avlidnes arvingar och i första hand bröstarvingar. Bröstarvingar är den avlidnes avkomlingar och barnbarnsbarn räknas som en avkomling (2 kap. 1 § ÄB). Om det inte finns ett testamente så är bröstarvingarnas arvslott hela värdet (allt som den avlidne efterlämnar) som finns i dödsboet. Utan ett testamente handlar det om ett "vanligt arv" och fördelningen sker då enligt den legala arvsordningen (2 kap. ÄB).

Laglotten är den delen som enligt lag måste gå till den avlidnes bröstarvingar, denna delen av kvarlåtenskapen får den avlidne inte bestämma över genom ett testamente. Detta begreppet är bara relevant när det finns bröstarvingar till den avlidne. Laglotten är hälften av arvslotten exempelvis om arvslotten är lika med 100 kr så är laglotten då lika med 50 kr. Laglotten är skyddad i de svenska reglerna och man kan inte förhindra bröstarvingarnas rätt till laglotten. Det. utgör den minsta summan som bröstarvingarna har rätt att få ut (7 kap. 3 § ÄB).

Jämkning av ett testamente innebär att man som bröstarvinge åberopar att en kränkning har uppkommit genom testamentet. Man kan inte hålla sig passiv utan man måste säga ifrån ifall man vill att testamentet ska jämnas, det räcker med att arvingen meddelar testamentetstagarna om att den vill att testamentet ska jämkas. Av praktiska skäl kan det vara lämpligt och underlättande att begära jämkningen i samband med boupptäckningssammanträdet.

Vad innebär de olika alternativen som jag har fått?

Om du godkänner testamentet kommer den avlidnes vilja att fullföljas. Detta innebär att du inte kan begära jämkning av testamentet vid en senare tidpunkt. Att du bekräftar att du har tagit del av testamentet gör att du i framtiden inte kan säga att du inte viste om att ett testamente fanns, för din rätt till ditt arv kan detta innebära att om du förhåller dig passiv och att testamentet missgynnar dig så kan du inte begära jämkning i efterhand. Att du godkänner testamentet men med förbehållande för din laglott innebär att du vill att testamentet inte ska jämkas, men du vill ha ut din laglott som du har rätt till enligt lag. Det sista alternativet innebär att du inte godkänner testamentet utan bara bekräftar att du vet att testamentet existerar. Du påkallar även i detta alternativet en jämkning av testamentet för att få ut din laglott direkt.

Sammanfattning och vägledning

Du är ett särkullbarn och du har därför rätt att ta ut din laglott direkt. Om du inte gör detta så kommer du få ut det i samband med den efterlevande makens död, då får du endast den delen som kommer från din förälders kvarlåtenskap eftersom du inte är den efterlevande makens bröstarvinge. Jag rekommenderar dig att läsa igenom testamentet noga och funder kring hur du vill göra. Kom ihåg att detta testamente kränker din rätt till din laglott som särkullbarn och om du inte åberopar jämkning inom sex månader från den dag du har fått testamentet delgivet så kommer du inte kunna göra någonting. Testamentet kommer alltså vara giltigt trots att det kränker din rätt. Om du behöver mer hjälp angående testamentet och råd om hur du borde gå vidare rekommenderar jag dig att ta kontakt med vår byrå här.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du såklart välkommen att ställa en ny!

Med vänliga hälsningar,

Jasmin Öykü Özdemir
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1248)
2021-11-29 Hur stor del ska särkullbarnet erhålla?
2021-11-25 Ska makar ärva vardera parts enskilda egendom då det endast finns barn utanför äktenskapet?
2021-11-24 Särkullbarn har rätt till arv direkt
2021-11-23 Hur fördelas arvet och kan bodelningen jämkas?

Alla besvarade frågor (97437)