Ska lån räknas in på hela priset vid en försäljning av fastighet och hur förhåller sig lånet till kapitalskatt?

2020-08-03 i Reavinstskatt
FRÅGA
Om arvet av en stuga innehåller Lån skall det räknas in i hela priset på försäljningen och då betala reavinst på hela beloppet inkl lånet
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag uppfattar din fråga som att du ärvt en stuga och planerar att sälja denna.

Din fråga regleras i inkomstskattelagen (IL).

Arvsskatten är avvecklad sedan en tid tillbaka. Det innebär att man betalar ingen skatt om man ärver en stuga.

Däremot kan man bli skattskyldig om man säljer arvegods. Enligt kontinuitetsprincipen så försätts arvtagaren i samma skattemässiga situation som arvlåtaren. Det innebär att man övertar samma omkostnadsbelopp som arvlåtaren.

Reavinstskatten på en fastighet beräknas genom att man tar omkostnadsbeloppet reducerat med vinsten (44 kapitlet. 13 § IL). Det belopp som kvarstår utgår sedan 22 % kapitalvinstskatt på (65 kapitlet. 7 § IL och 45 kapitlet. 33 § IL).

Det utgår ingen "skatt" på lånet, utan det är enbart kapitalvinsten som beskattas.

Hoppas du fick svar på din fråga,

MVH

André Blomquist
Fick du svar på din fråga?