Skadeståndsansvar för minderåriga vid brott

FRÅGA
Hej!Jag läste precis om skolbranden i Växjö. I media framkommer uppgifter om att två minderåriga pojkar kan ha haft visst uppsåt eller vilket är mer sannolikt att de genom vårdslöshet har råkat starta skolbranden. Kan föräldrar verkligen hållas skyldiga för vad de minderåriga pojkarna råkat göra och vad brukar det i så fall handla om för summor som föräldrarna får betala i skadestånd till slut? Hur kan man tänka sig att ärendet sannolikt kommer att sluta?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I rättsfallet NJA 1993 s. 727 så skedde en liknande sak, tre ungdomar tog sig in i en simhall och begick mordbrand vilket resulterade i skador för c.a. 40 miljoner kronor. I det fallet var pojkarna visserligen ungefär 17 år men ändå minderåriga. Du kan se i rättsfallet att rätten genom förarbetena till 2 kap. 2 § Skadeståndslagen ansåg att ungdomar i åldrarna mellan 15-18 år bör bära sitt skadeståndsansvar fullt ut i enlighet med culparegeln (oaktsamhet). Sedan kommer man in på jämkningsfrågan då det inte kunde anses skäligt att ungdomarna skulle börja livet med väldigt stora skulder, speciellt då de inte hade möjlighet att någonsin kunna betala av de.

Din fråga om föräldrarna kan bli skadeståndsskyldiga är lite mer komplicerad, i detta fallet så åkte de inte på någon skadeståndsskyldighet med hänsyn till barnens ålder och handlingar. Men i t.ex. 6 kap. 2 § 2 st. Föräldrabalken så står det vårdnadshavare har en tillsynsplikt för sina barn i syfte att barnen inte ska orsaka andra skada. Brister de i den plikten kan de då bli fullt skadeståndsskyldiga för det barnen gjort.

Men generellt så tillämpar man 3 kap. 5-6 §§ Skadeståndslagen, där det står att föräldrarna är skadeståndsskyldiga för skada deras barn orsakat genom brott (uppsåt/oaktsamhet). Skadeståndsskyldigheten begränsas dock till 1/5 av prisbasbelopp. Där ser du också en jämkningsregel som finns för att ersättningen ska hamna i proportion till situationens förutsättningar.

Svaret är alltså inte riktigt glasklart, utan beror på hur rätten väljer att se på barnens ålder, mogenhet, självständighet osv. i samband med föräldrarnas handlande/ansvar. Men den generella regeln är alltså att föräldrarna ska ha ett ett skadeståndsansvar för sina barn till viss mån (1/5 prisbasbelopp).

Växjö-branden du åsyftar kan jag endast spekulera i, men antagligen kommer skadeståndet sättas ner och föräldrarna kommer då behöva betala en del av detta (då barnen är 13 år). Resten kommer antagligen barnen behöva betala när de blir äldre/får möjlighet.

Jag hoppas att jag lyckats besvara dina frågor och ber om ursäkt för sent svar!

Mvh,

Stefan Blomqvist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare (219)
2022-01-12 Principalansvar för vårdnadshavare
2021-12-01 Barn knuffad i skolan, kan det ge skadestånd?
2021-10-31 Skadestånd av en vårdnadshavare
2021-10-28 Förälders skadeståndsansvar

Alla besvarade frågor (98481)