Skatt vid fastighetsförsäljning

2018-10-17 i Reavinstskatt
FRÅGA
Skatt vid försäljning av fastighet som erhållits som gåva 1992, enskild egendom, gåvoskatt betald? Skulle normalt erhållits som arv.
SVAR

Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Du vill veta vad du ska betala för skatt vid försäljning av en fastighet. Det framkommer inte i din fråga, men jag utgår i mitt svar från att det rör sig om en bostadsfastighet.

Vad säger lagen?

Regler som är relevanta för din frågeställning finns i Inkomstskattelagen (IL). I svensk skatterätt gäller den så kallade kontinuitetsprincipen för, denna kommer till uttryck i 44:21 IL och innebär att den som förvärvat en tillgång genom arv eller gåva hamnar i samma skattemässiga situation som gåvogivaren/arvlåtaren. Detta betyder lite förenklat att den som ger bort fastigheten inte betalar skatt på gåvan. Istället betalar den som tar emot gåvan skatt på den när han sedan säljer den vidare (realiserar tillgången).

Till att börja med kan sägas att skatten på kapitalvinster är 30% (65:7 IL) För privatbostäder gäller dock att skatten man betalar ska vara 22 trettiondelar av kapitalvinsten (45:33 IL). Det betyder i princip att man betalar 22% av bruttovinsten i skatt.

Man får även dra av anskaffningskostnader och förbättringsutgifter samt kostnad för själva försäljningen från det belopp som ska beskattas. Detta framkommer av 44:13-14 IL.

För att underlätta förståelsen för det jag redogjort för ovan ska jag illustrera hur reglerna kan användas med ett exempel.

Exempel

Om vi utgår från att du säljer fastigheten för 1000 000 kr. Från detta belopp får du dra av kostnader för anskaffandet av fastigheten enligt 44:14 IL. Vi antar att anskaffningsvärdet för den aktuella fastigheten var 200 000 kr. Du får även dra av kostnader som uppkommit i samband med försäljningen enligt 44:13 IL. Vi utgår i detta exempel från att du anlitat en mäklare som kostat 200 000 kr.

Den kapitalvinst du kommer beskattas för blir alltså 1000 000 - 200 000 - 200 000 = 600 000 kr. Du får alltså dra av anskaffningsvärdet och kostnader för försäljningen från den summa som slutgiltigen ska beskattas. Dessa 600 000 kommer sedan beskattas med en effektiv skattesats på 22% vilket leder till att skatten blir (600 000 * 0.22 (22%) = 132 000 kr

Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa.

Med vänlig hälsning,

Claudio van der Touw
Fick du svar på din fråga?