Skulder vid bodelning

2018-11-13 i Bodelning
FRÅGA
Hej,Min fru och jag har varit gifta i 7 år, Vi kar nu skiljt ossJag står på huset och lån, hade detta innan giftermål,Har lån som motsvarar husets värde samt andra lån som överstiger min ex frus tillgångar som är i princip noll.Ser inte att jag behöver dela något med henne , har jag rätt ?Hon har aldrig tillfört eller betalat något till hushållet
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du undrar om du genom en bodelning kan behöva dela med dig av dina tillgångar till din före detta fru.

Reglerna om bodelning mellan makar finns i Äktenskapsbalken (ÄktB).

I en bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå (se 10 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgods är den egendom som inte är enskild egendom. Enskild egendom är egendom som genom äktenskapsförord eller villkor från tredje man t.ex. genom villkor vid gåva, arv eller testamente förklarats vara enskild (se 7 kap. 2 § ÄktB). Vid en bodelning beräknas vardera makes tillgångar ihop var för sig, dvs hur stora tillgångar vardera make enskilt har. Makarna har vidare rätt till skuldtäckning ur sina tillgångar vilket innebär att skulderna avräknas mot tillgångarna. De tillgångar som finns kvar efter skuldavräkningen läggs samman och delas lika mellan makarna.

Avgörande för frågan om du kan bli skyldig att dela med dig av dina tillgångar till din före detta fru blir därmed hur stora tillgångar respektive skulder ni själva har. Om du har skulder som överstiger värdet av dina egna sammanlagda tillgångar ska du får täckning för dessa och därmed inte bidra med något till likadelningen. Det framgår i din fråga att du äger ett hus och har lån gällande det som överstiger husets värde samt ytterligare lån. Utifrån detta ska du inte kunna bli skyldig att dela med dig av något till din före detta fru men det slutliga svaret blir dock beroende av hur stora dina sammanlagda tillgångar och skulder ser ut.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Lovisa Wanhatalo
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2894)
2021-10-16 Räknas personlig julgåva som enskild egendom?
2021-10-14 Hur kontaktar man Lawline för hjälp?
2021-10-12 Hus som förvärvats för eget bruk är inte samboegendom
2021-10-11 Vad händer om ena maken gett bort pengar innan skilsmässan?

Alla besvarade frågor (96369)