Skyldighet att betala underhåll även fast barnet bor med den andra föräldern

2020-05-19 i Underhåll
FRÅGA
Ena barnet vägrar bo hos mig , måste jag betala underhåll ?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du är underhållsskyldig oavsett vilken förälder barnet bor hos

Föräldrars underhållsskyldighet regleras i 7 kap föräldrabalken (FB). I 7 kap 1 § FB står det att föräldrarna ska svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Kostnaderna för barnets underhåll ska föräldrarna ta del av var och en efter sin förmåga. I 7 kap 2 § punkt 2 FB fastställs att en förälder ska fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag för barnet även om barnet varaktigt bor tillsammans med endast den andre föräldern. Du måste alltså betala fortsätta betala underhåll trots att barnet väljer att bo med den andre föräldern.

Hur länge är du underhållsskyldig?

Underhållsskyldigheten upphör först när barnet fyller 18 år, eller tills barnet fyller 21 om det fortfarande går i skolan (grundskola, gymnasium eller annan jämförlig grundutbildning, dock ej universitet eller andra högre studier). Detta framgår av 7 kap 1 § st 2 FB.

Hoppas att du fått svar på din fråga och ha en trevlig dag!

Vänligen,

Tora Odin
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1008)
2021-01-19 Underhållsskyldighet i samkönad relation
2021-01-19 Hur stort underhållsbidrag är rimligt?
2020-12-28 Betala underhåll - barn i familjehem
2020-12-25 Förälders underhållsskyldighet för myndigt barn med skolfrånvaro

Alla besvarade frågor (88385)