Spelar det någon roll om en övervakningskamera spelar in eller inte enligt kamerabevakningslagen?

FRÅGA
Gör lagen någon skillnad för om en övervakningskamera spelar in eller inte? Kan jag som privatperson sätta upp en kamera i fönstret som inte spelar in men ser vägen utanför (allmän plats) utan att begära tillstånd. Kameran kan t ex då användas för att manuellt titta vem det är om det ringer på dörren eller vad det är för väder. Mao den skulle mer fungera som ett digitalt fönster än traditionell kameraövervakning.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

För att svara på din fråga blir det relevant att kolla på kamerabevakningslagen. Det finns inget direkt svar på din fråga i lagen men jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller i övrigt.

För det första anger lagen vad som avses med kamerabevakning:

"att en tv-kamera, ett annat optisk-elektroniskt instrument eller en därmed jämförbar utrustning, utan att manövreras på platsen, används på ett sätt som innebär varaktig eller regelbundet upprepad personbevakning …" (3 § 1 punkten kamerabevakningslagen).

Enligt statlig offentlig utredning (SOU) ska detta innefatta "… om bildupptagningen direkt förmedlas vidare till en elektronisk bildskärm eller lagras på ett elektroniskt medium." (SOU 2017:55 s. 403).

I samma SOU anges även i relation till lagens krav på upplysning, att "För det fall bild och ljud endast förmedlas direkt utan att spelas in ska detta anges." (SOU 2017:55 s. 423).

För det andra anges när lagen inte blir tillämplig, tillexempelvis när " kamerabevakning som en fysisk person utför som ett led i en verksamhet av rent privat natur eller som har samband med hans eller hennes hushåll …". Det vill säga att man får kamerabevaka sin egen bostad och tomt, men inte utanför detta (5 § 1 punkten kamerabevakningslagen).

Sammanfattning

Enligt SOU:n innefattar kamerabevakning bildupptagning som direkt förmedlas vidare till en elektronisk bildskärm ELLER lagras. Den angivna SOU:n anger även att man ska meddela om bild förmedlas direkt utan att spelas in, när det gäller krav på upplysning enligt lagen. Detta tolkar jag som att lagen inte gör någon direkt skillnad på om övervakningskameran spelar in eller inte, utan lagen blir tillämplig även när övervakningskamera inte spelar in utan direkt förmedlas på en bildskärm.

Eftersom du anger att kameran spelar in allmän plats måste du ta hänsyn till kamerabevakningslagen och dataskyddsförordningen. Du kan alltså inte sätta upp en kamera i fönstret som inte spelar in men bevakar allmän plats, utan att begära tillstånd.

Jag hoppas du fått svar på din fråga! Annars kan du alltid höra av dig till oss igen.

Vänligen,

Madeleine Runesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (974)
2022-01-21 Lag som strider mot grundlag
2022-01-20 Är det rättsenligt att restauranger kräver covidpass?
2022-01-17 Hur långt får man simma i en vanlig sjö?
2022-01-17 Juridiska tolkningsprinciper

Alla besvarade frågor (98564)