Står regeringens regleringsbrev över lagen?

FRÅGA
Hej!Jag undrar om regeringens regleringsbrev står över lagar? Vilka lagar står de över i så fall eller vilka står de inte över?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad är regleringsbrev?

Regleringsbrev är information från regeringen till de statliga myndigheter som finns i Sverige. I dessa regleringsbrev beskriver regeringen bland annat vilka mål och uppdrag som myndigheten har, samt hur stor budget myndigheten har att utgå ifrån. Regleringsbreven kan sedan uppdateras löpande under året.

Står regleringsbrev över lagar?

Lagar stiftas av riksdagen (8 kap. 1 § regeringsformen). Regeringen kan inte stifta lagar, utan endast meddela andra typer av föreskrifter, till exempel förordningar.

Vilka rättskällor som har företräde före andra avgörs genom rättskällehierarkin. Denna är inte särskilt lagstadgad, utan följer av allmänna rättsgrundsatser. Högst status inom rättskällehierarkin har grundlagar, inga andra lagar eller föreskrifter får stå i strid med dessa. Efter grundlagar kommer vanliga lagar, först efter det kommer regeringens förordningar och liknande föreskrifter. Även förarbeten, praxis och doktrin har ett rättskällevärde. Exakt var i ordningen dessa ska placeras är dock omdiskuterat, men en djupare diskussion av det är inte relevant för din fråga.

Slutsats

De regleringsbrev som meddelas av regeringen kan inte stå över lag, eftersom lag har en högre status i rättskällehierarkin än sådana föreskrifter som regeringen meddelar. Regleringsbreven kan självklart vara mer detaljerade kring uppgifter som framgår av lag, men de får inte stå i strid med lagen.

Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Emma Johannesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (961)
2021-12-08 Kameraöverbevakning på arbetsplats.
2021-12-03 Spelar det någon roll om en övervakningskamera spelar in eller inte enligt kamerabevakningslagen?
2021-11-30 Vilka placeras på HVB-hem?
2021-11-30 Plikt att uppge vaccinationsstatus?

Alla besvarade frågor (97711)