Styrelseprotokoll i ekonomisk förening

2015-05-24 i Föreningar
FRÅGA
Vi har en ekonomisk förening.Fråga :kan styrelsen vägra mig att se ett styrelseprotokoll
SVAR

Hej och tack för din fråga!

I en ekonomisk förening så förekommer det två typer av protokoll, nämligen protokoll för styrelsens sammanträden (styrelseprotokoll) och protokoll för årsstämman (stämmoprotokoll).

Ett styrelseprotokoll är inte en offentlig handling. Lagen ger heller inte någon rätt till medlemmarna i den ekonomiska föreningen, till skillnad från revisorerna, att kräva att få se styrelseprotokollet, vilket framgår motsatsvis av Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar 6:8 tredje stycket. Detta har att göra med att styrelsen ska ha arbetsro för att sköta sina uppgifter. Det är därmed upp till styrelsen att avgöra om den vill tillgängliggöra styrelseprotokollet för medlemmarna eller inte. En strategi för att tvinga fram tillgängliggörande av styrelseprotokoll för medlemmar är dock att föreslå det i form av en motion vid årsstämman.

Stämmoprotokollet är inte heller en offentlig handling, men en skillnad mellan denna och styrelseprotokollet är att den förra ska hållas tillgängligt för medlemmarna senast tre veckor efter stämman (Lag om ekonomiska föreningar 7:10 fjärde stycket). Eftersom stämmoprotokollet inte är en offentlig handling så får medlemmarna dock inte göra avskrifter eller kopiera det när de tar del av det.

Med andra ord så får styrelsen vägra att lämna ut styrelseprotokollet, men inte stämmoprotokollet.

Med vänlig hälsning
Daniel Nykvist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Föreningar (515)
2021-06-21 I en bostadsrättsförening får styrelsen rösta på sig själv vid omval på stämman?
2021-06-17 Vilka krav ställs på en ideell förening och vilka åtgärder kan en medlem vidta vid stadgebrott?
2021-06-15 Föreningsstämma
2021-06-15 Vem bär ansvar för sociala medier i en ideell förening?

Alla besvarade frågor (93266)