Syskonbarnens rätt till efterarv

2019-03-31 i Efterarv
FRÅGA
HejMin mamma som nyligen dog var gift två gånger första gången dog mannen redan 1959 och i bodelningen framgår att det fanns ca 30000 kr som min mamma fick förfoganderätt över.Min mamma gifte om sig med min pappa som dog 2011 och i den bodelningen fanns där ca 1,5 milj i tillgångar som min mamma fick förfoganderätt över.När min mamma dog är där ca 1 milj i tillgångar.Jag har hittat 5 st syskonbarn till mammas första man som nu är dödsbodelägare.Min fråga är hur stor del av arvet som deras. Är det hälften av de 30000 eller tänker jag fel eller räknas det upp med något index?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag antar från din fråga att din mammas första make inte lämnade något testamente efter sig. När maken dog ärvde din mamma makens kvarlåtenskaper med fri förfoganderätt (3 kap. 1 § Ärvdabalken).

När även den efterlevande maken går bort, i det här fallet din mamma, ska den första makens kvarlåtenskap gå till dennes släktningar ur första, andra eller tredje arvsklassen, i det här fallet till de fem syskonbarnen (3 kap. 2 § Ärvdabalken). Syskonbarnen kan ärva genom det så kallade istadarätten (rätt för en person att ärva i sin avlidna förälders ställe) och de ingår i den andra arvsklassen.

När din mamma gick bort, aktualiserades syskonbarnens rätt till efterarv i form av en andel i din mammas bo. Denna andel ska motsvara samma kvotdel av boet som arvet efter den först avlidne maken, utgjorde av den efterlevande makens egendom efter bodelningen, vid den förste makens död. Ofta är denna kvotdel lika med hälften med anledning av den giftorättsgemenskap som gäller mellan makar, men den kan också variera beroende på om det funnits någon enskild egendom i boet eller testamente till förmån för annan än den efterlevande maken. (3 kap. 2 § 3 st. ÄB).

Med vänliga hälsningar

Megi Xukthi
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (664)
2020-02-21 Vem ärver efterlevande make?
2020-02-20 Make som ärver med fri förfoganderätt har inte rätt att testamentera egendom som ska tillfalla den först avlidna makens arvingar
2020-02-16 Arv då föräldrar är ogifta resp. gifta
2020-02-15 Efterarvsrätt vid värdeökning i förmögenhetsmassan

Alla besvarade frågor (77277)