Tidsfrist att överklaga felaktig skatt

2021-05-22 i SKATTERÄTT
FRÅGA
Hej, jag har upptäckt att Skatteverket har för 12 taxeringår. Alltså 12 år i rad har Skatteverket gett mig skatter som har överstigit min inkomst. Senast felaktig skatt var 2012. Jag vill tro att jag kan gå vidare med detta. Det är rena pomperiposaeffekten! Vad tror ni att jag kan göra?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Svaret regleras i skatteförfarandelagen (SFL), förvaltningsprocesslagen (FPL) och förvaltningslagen (FL).

För att ha rätt att överklaga ett beslut om beskattning måste man överklaga inom sex år från året efter det beskattningsår som beslutet gäller (SFL 67:12 1st). Tidsfristen att överklaga är alltså förbi varför du inte kan gå vidare med saken.

Det finns två undantag för situationer som dessa, s.k "återställande av försutten tid" och "resning".

För återställande av försutten tid krävs giltig ursäkt till att man inte överklagade i tid, t.ex sjukdom, och sådan saknas i ditt fall (FPL 37c§).

Resning innebär att en sak får prövas på nytt ifall det finns synnerliga skäl (FPL 37b§). "Synnerliga skäl" är ett mycket högt ställt krav och jag finner det svårt att tro att det är uppfyllt i din situation även om Skatteverket begått ett mycket grovt fel.

En sista utväg är att Skatteverket självmant ändrar sitt beslut (FL 37§). Det är något som är upp till dem men det skadar inte att du upplyser dem om felbeskattningen. Är felet uppenbart och går att ändra snabbt och enkelt är de dessutom skyldiga att ändra det (FL 38§).

Mitt råd är alltså att du kontaktar Skatteverket och upplyser dem om detta, se till att ha tydlig bevisning i att deras beslut varit fel. Då är det möjligt att de ändrar sitt beslut.

Jag hoppas detta ger klarhet i din fråga. Du är varmt välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline.

Adam Winqvist
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (560)
2021-08-02 Slottsregeln
2021-07-24 Ofullständig fråga
2021-06-30 Dubbel bosättning - var folkbokför man sig?
2021-06-22 Skatt vid bodelning

Alla besvarade frågor (94603)