Tvingad att jobba övertid?

2019-09-23 i ARBETSRÄTT
FRÅGA
Hej min sambo är fastanställd och jobbar från 06:00 till 16:00 varje dag (mån- fre)Hans Chef tvingar honom till övertid, får faktiskt chefen göra så? att tvinga någon till övertid?Fast I hans avtal säger hans arbetstider är från 06:00 - 16:00.Mvh Rebecca
SVAR

När det gäller övertid finns vissa regler att återfinna i arbetstidslagen, dock är det mesta oftast reglerat i arbetsplatsens kollektivavtal. I arbetstidslagen finns en gräns på hur mycket man får jobba övertid och detta framgår i 8 §. Där står att

"När det finns särskilt behov av ökad arbetstid, får övertid tas ut med högst 48 timmar per arbetstagare under en tid av fyra veckor eller 50 timmar under en kalendermånad, dock med högst 200 timmar under ett kalenderår", även kallat "allmän övertid". I 9 § framgår även att det i vissa fall går att arbeta "extra övertid", detta innebär att man i särskilda fall får jobba mer övertid. Detta är dock sällsynt och används exempelvis bara när oförutsedda sjukdomsfall uppkommer eller förlust av spetskompetens som inte går att ersätta direkt drabbar företaget.

Detta är dock det enda som finns i lagtext att utläsa om övertid eftersom att resten är meningen att regleras i kollektivavtal. Även skyldigheten att jobba övertid är reglerat där. Ni får helt enkelt titta på sambons kollektivavtal för att komma fram till när han egentligen kan tvingas jobba extra. Finns det inget kollektivavtal på arbetsplatsen är det tidigare redovisade paragrafer som är tillämpliga. Behöver ni hjälp med tolkning av kollektivavtalet eller att föra talan mot arbetsgivaren är det enklaste sättet att kontakta facket på arbetsplatsen.

Hoppas detta gav svar på er fråga!

Victor Strömwall
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll