Undanta bostadsrätt från framtida bodelning

FRÅGA
Hej! Jag har Bostadsrätt lägenhet som köpts innan jag blir gift. Behöver man skriva bodelningsavtal om jag vill behålla lägenheten vi framtidens skillmässa?Om ja, kan man skriva bodelningsavtal och forstsätt vara gift?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vid en eventuell framtida bodelning ska endast giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgods är en makes egendom som inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Det krävs alltså att bostadsrätten är din enskilda egendom för att den inte ska ingå i bodelningen. Egendom kan bli enskild egendom om det framgår av äktenskapsförord att egendomen ska vara enskild (7 kap. 2 § första stycket första punkten ÄktB).

Att upprätta ett äktenskapsförord och inkludera ett villkor om att bostadsrätten ska vara din enskilda egendom är därför ett lämpligt tillvägagångssätt för att undanta bostadsrättslägenheten från bodelningen (7kap. 3 § första stycket ÄktB). Det är möjligt att skriva ett äktenskapsförord under det pågående äktenskapet. Äktenskapsförordet måste vara skriftligt, vara daterat och undertecknat av båda makarna (7 kap. 3 § andra stycket ÄktB). Äktenskapsförordet ska också registreras hos Skatteverket (7 kap. 3 § tredje stycket ÄktB).

Ett bodelningsavtal är däremot något som kan upprättas efter äktenskapet, det vill säga i samband med bodelningen. Om ett äktenskapsförord upprättas under äktenskapet behövs inget bodelningsavtal för att bostadsrättslägenheten ska undantas från bodelningen.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Mathias Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1288)
2022-01-13 Avtala bort giftorätten
2022-01-10 Kan man köpa en lägenhet utan att få godkännande från sin man?
2021-12-31 Hur gifter man sig i Sverige?
2021-12-27 Kan min make vid äktenskapsskillnad få rätt till huset som är min enskilda egendom?

Alla besvarade frågor (98481)