Undantag från turordningslistor i LAS

2020-06-02 i Fackförening
FRÅGA
https://lagen.nu/1982:80#P22Vid uppsägning utifrån turordningen i 22 § LAS, får arbetstagarorganisationen hävda att anställda med särskilda kvalifikationer ska få stanna?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För sakens skull kan jag skriva ut att LAS, som du refererar till, är en förkortning för lagen om anställningsskydd.

22 § LAS föreskriver att arbetsgivaren i företag med högst tio anställda får undanta högst två personer från turordningslistan. Dessa högst två ska vara personer som enligt arbetsgivarens bedömning är av särskild betydelse för den fortsatta verksamheten.

Det är möjligt att göra undantag från bestämmelserna om turordning vid uppsägning i 22 § LAS – och för delen från många andra av bestämmelserna i LAS – genom kollektivavtal (2 § tredje stycket LAS). Arbetstagarorganisationen kan inte på egen hand bestämma att vissa personer ska stanna, men genom kollektivavtal kan särskilda turordningslistor upprättas. Listorna får inte strida mot god sed på arbetsmarknaden och inte vara diskriminerande på någon skyddad grund (exempelvis kön eller ålder), men skulle exempelvis kunna föreskriva att anställda med särskilda kvalifikationer ska kunna stanna.

Vänligen

Fick du svar på din fråga?