Underhållsskyldig trots att barnen inte bor hos mig?

2020-06-08 i Underhåll
FRÅGA
Mitt ex och jag skiljde oss för ca 5 år sedan. Vi har 3 gemensamma barn. I början gick det bra och vi försökte komma överens för barnens skull. Men sen träffade han en ny tjej och jag blev den värsta mamman som fanns enligt honom. Helt plötsligt skulle de flytta till honom och vill absolut inte träffa mig och jag får inte veta varför. Så min fråga är nu att måste jag verkligen betala underhåll ?Känns bara som jag duger när det gäller pengar.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänt dig till oss på Lawline med din fråga!

Reglerna gällande dina rättigheter och skyldigheter som förälder finns i Föräldrabalken (FB).

Boende

Om du och barnens far har gemensam vårdnad om barnen och ni kan inte komma överens om barnens boende kan du väcka talan hos domstolen och be rätten att besluta vem av föräldrarna barnet ska bos tillsammans med (6:14a st. 1 FB). Domstolen kan också besluta att barnen ska bo växelvis hos föräldrarna om detta är bäst för dem. Ett växelvist boende förutsätter dock att din och deras fars samarbetsförmåga är särskilt god och att ni bor förhållandevis nära varandra. Domstolen kommer även att beakta barnens egna inställning (prop. 2005/06:99 s. 52-53).

Du och barnens far kan också avtal om barnens boende. Ett sådant avtal är giltigt om det är skriftligt och godkänns av socialnämnden (6:14a st. 2 FB).

Underhållsskyldighet

Du som förälder har s.k. underhållsskyldighet gentemot dina barn. Underhållsskyldigheten upphör när barnet fyller 18 år. Går barnet i skolan efter denna tidpunkt, är föräldrarna underhållsskyldiga under den tid som skolgången pågår, dock längst till dess barnet fyller 21 år. Till skolgång räknas studier i grundskolan eller gymnasieskolan och annan jämförlig grundutbildning. Underhållsskyldigheten fördelas mellan dig och barnens far. Hur fördelningen ser ut beror på respektive din och hans ekonomiska förmåga (7:1 FB).

Om du inte har vårdnaden om barnen och inte heller varaktigt bor tillsammans med barnen ska du fullgöra din underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till barnen. Samma sak gäller om du har vårdnaden om barnen gemensamt med barnens far men barnen varaktigt bor tillsammans med endast honom (7:2 FB).

Om du inte kan komma överens med barnens far om underhållsbidraget kan du få detta fastställt genom avtal eller av domstol (7:2 st. 2 FB). På Försäkringskassans hemsida finns ett verktyg där du kan beräkna hur mycket du rimligen ska betala i underhållsbidrag. Verktyget ger förslag på ett underhållsbidrag och en avtalsmall som du och barnens far kan använda för att göra en giltig överenskommelse om underhållsbidrag. Länken till det hittar du HÄR.

Umgänge

Dina barn har rätt till umgänge med dig, som är den föräldern de inte bor tillsammans med. Både du och barnens far har ett gemensamt ansvar för att barnens behov av umgänge med dig tillgodoses. Umgänget är till för barnen, det finns således ingen plikt för dem att umgås med dig och du har inte någon rätt att umgås med dem (6:15 FB). Du kan dock väcka talan hos domstolen och låta rätten besluta om umgänge mellan dig och barnen (6:15a st. 1 FB). Du och barnens far får även avtala om barnens umgänge med dig. Ett sådant avtal är giltigt om det är skriftligt och godkänns av socialnämnden (6:15a st. 3 FB)

Sammanfattning

Som förälder ansvarar du för dina barns underhåll. Det verkar som att barnen numera är varaktigt bosatta hos sin far, detta innebär att du ska betala underhållsbidrag till barnen eftersom du är underhållsskyldig gentemot dem. Om ni inte är överens om hur mycket du ska betala i underhållsbidrag kan du väcka talan om detta i domstol. Likaså gällande barnens boende. Om du och barnens far har gemensam vårdnad och ni kan inte komma överens om barnens boende kan du väcka talan om detta i domstol. Slutligen har barnen rätt till umgänge med dig. Om barnens far förbjuder dem att umgås med dig kan du väcka talan om detta och låta domstolen pröva frågan.

Jag hoppas att mitt svar har varit till någon hjälp. Återkom gärna har du har ytterligare frågor!

Med vänliga hälsningar,

Nhi Tran
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1014)
2021-01-27 Barnbidrag och växelvist boende
2021-01-27 Ingår bostadskostnad i underhållsbidrag?
2021-01-27 Försörjningsskyldighet för sambos barn
2021-01-26 När är man skyldig att betala underhåll till en ex-make?

Alla besvarade frågor (88521)