Upphovsrätt och fotoskydd vid kopierat foto

2021-11-29 i Immaterialrätt
FRÅGA
Hej! Jag sitter just nu och argumentar kring upphovsrätt av bilder. Jag försöker förklara att om en individ har lagt ut en annons på något så är det inte olagligt att ta en bild på annonsen och ställa frågor om den på annan sida då det för mig inte framstår någonstans i upphovsrätten att en individ inte får kopiera en annonsbild i syfte att få åsikter kring produkten. Däremot så är det ju självfallet ett brott om individen snor en bild och påstår att hen äger den eller att hen har tagit bilden själv. Har jag missförstått? Korta frågan är alltså:"Bryter det mot upphovsrätten att ta en bild från ex. Tradera och sedan lägga ut i en facebookgrupp och fråga vad individer tror om kvalitén på produkten innan köp?"
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Upphovsrätten omfattar fotografiska verk, 1 § 1 st. 5 p. lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL). Ett förstärkt skydd för fotografiska bilder som inte är verk hittas i 49a § URL. Upphovsmannen har ensamrätt till att förfoga över verket. Det innebär att upphovsmannen har utesluten rätt att göra det tillgängligt för allmänheten genom att exempelvis sprida det online i en Facebook-grupp, 2 § 3 st. 1 p. URL. Detta gäller trots att du inte har påstått i ditt inlägg att du tagit bilden själv.

Vad krävs för att ett verk ska vara skyddat av upphovsrätten?

Upphovsrätten för fotografiska verk och gäller både om du hade kopierat endast bilden eller bilden tillsammans med annonstexten. För att verket ska vara upphovsskyddat krävs att det har verkshöjd. Det betyder att verket måste kunna kännetecknas genom ett visst mått av särprägel och individualitet. Kravet är lågt ställt och innebär att det inte behöver vara konstnärligt avancerat. Är det uppfyllt utgör det intrång enligt 2 § URL. Skyddet gäller så länge upphovsmannen lever och sedan ytterligare 70 år därefter.

Särskilt för fotografiska bilder som inte är verk

Om bilden i annonsen inte har verkshöjd, finns som sagt ett förstärkt skydd för fotografiska bilder i 49a § URL. Detta kallas för en närstående rättighet till upphovsrätten. Det innebär att fotografen har uteslutande rätt att framställa exemplar och göra den tillgänglig för allmänheten. Denna rätt gäller oavsett om bilden används i ursprungligt skick eller ändrat skick och oavsett vilken teknik som utnyttjas. Skyddet gäller 50 år från att fotot framställdes.

Vad innebär detta för dig?

Det är svårt att säga ifall fotografiet omfattas av upphovsrätten eftersom jag personligen inte har sett det. Skulle det vara så att fotografiet uppfyller kravet på verkshöjd och anses vara ett verk skulle det förmodligen anses utgöra intrång i upphovsmannens ensamrätt.

Det är svårt att skilja mellan fotografiskt verk och fotografisk bild. Om fotografiet inte är ett verk gäller samma bestämmelser för intrång som jag nämnde ovan ur 2 § URL. Här blir det fotografens ensamrätt som inskränks.

Du hade alltså behövt samtycke från fotografen innan du publicerade bilden i Facebook-gruppen.

Vill du ha fortsatt juridisk rådgivning rekommenderar jag att du bokar tid hos en av våra jurister. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka.

Hoppas att du känner dig nöjd med ditt svar. Om inte kan du alltid höra av dig till oss igen!

Vänligen,

Josefine Johansson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (1058)
2022-01-22 Är det tillåtet att sälja plagg stickade efter annans mönster?
2022-01-22 Handarbete i förhållande till upphovsrätt och mönsterskydd
2022-01-19 Immaterialrättsligt skydd för spel
2022-01-16 När blir foton och bilder skyddade av upphovsrätt?

Alla besvarade frågor (98564)