Upplåtelse av bostadsrätt i andra hand till närstående

2021-06-12 i Bostadsrätt
FRÅGA
FRÅGAHej!Jag undrar om det anses vara ett godtagbart skäl att hyra ut en köpelägenhet i andrahand till en närstående som är i behov av lägenhet. Vad gäller det för regler? Tacksam för svar.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Inledning

Jag utgår i besvarandet av frågan från att du med "köpelägenhet" syftar på bostadsrättslägenhet.

Uthyrning av bostadsrättslägenheter i andra hand regleras i bostadsrättslagen (1991:614).

Huvudregel

Som huvudregel krävs ett tillstånd från styrelsen i bostadsrättsföreningen för att en bostadsrättshavare ska få hyra ut sin lägenhet i andra hand enligt 7:10 bostadsrättslagen.

Undantag från huvudregeln

Om bostadsrättsföreningens styrelse nekar bostadsrättshavaren andrahandsuthyrning av lägenheten kan dock hyresnämnden enligt 7:11 bostadsrättslagen – som ett undantag från huvudregeln – bevilja tillstånd. Hyresnämnden kan bevilja tillstånd för andrahandsuthyrning om bostadsrättshavaren har skäl för uthyrningen. Utgångspunkten är här att bostadsrättshavaren ska ha stor frihet att hyra ut lägenheten i andra hand. Att en närstående person behöver lägenheten under en tidsperiod är som utgångspunkt ett godtagbart skäl för andrahandsuthyrning. Ett tillstånd om andrahandsuthyrning ska dock begränsas till en viss tid.

För att det överhuvudtaget ska vara möjligt att hyra ut lägenheten till en närstående person, genom undantaget i 7:11 bostadsrättslagen, krävs dock att bostadsrättsföreningens styrelse saknar befogad (rimlig) anledning att vägra samtycke till andrahandsuthyrningen. Frågan om föreningen saknar befogad anledning att vägra samtycke tar främst sikte på den tilltänkte hyresgästen och dennes personliga kvalifikationer som hyresgäst i föreningen.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis är utgångspunkten att det är ett godtagbart skäl för andrahandsuthyrning att en närstående person är i behov av lägenhet under en period. För andrahandsuthyrning, genom undantagsregeln, krävs dock att bostadsrättsföreningens styrelse saknar befogad anledning att vägra samtycke.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Elias Kröger
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1223)
2021-08-01 Vad krävs för att en styrelse i en ekonomisk förening ska få fatta beslut?
2021-07-31 Behöver man betala andra avgifter efter att man har köpt en bostadsrätt?
2021-07-31 Ofullständig fråga
2021-07-31 Kan en styrelsen i en bostadsrättsförening gå in i lägenheter utan medlemmens tillstånd?

Alla besvarade frågor (94567)