Uppsägningstid för inneboende

2021-04-30 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej! Jag bor nu som inneboende och den kontrakt jag skrev med min hyresvärd var en tidsbegränsad 3 månaders kontrakt med 2 månaders uppsägninstid. Den kontrakt har löp ut för mer en ett år sedan men jag fortsatte att bo kvar i lägenheten utan ett nytt kontrakt. Hyresvärden har nu sagt upp mig den 130421 och då gällde det att jag fick stanna kvar till den 130621. Problemet är att jag vill flytta ut snarast och har redan hittat en ny bostad att flytta in redan den 010521, drygt 3 veckor efter jag blev uppsagd. Det jag undrar är att eftersom kontrakten har löpt ut, kan hyresvärden kräva att jag betalar för de resterande månader eller kan jag kräva en längre eller kortare uppsägningstid med tanken på att den har löpt ut?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga såsom att du undrar ifall din uppsägningstid kan bli kortare än de två månader som stod i ditt ursprungliga hyresavtal. De regler som blir tillämpliga för att besvara frågan beror på vilken typ av bostad som du hyrt av din hyresvärd. Om det gäller en hyresrätt är 112 kap. Jordabalken (JB) tillämplig och om det är en person som hyr ut sin bostadsrätt är istället Lag om uthyrning av egen bostad (privatuthyrningslagen) aktuell. Jag kommer besvara frågan utifrån båda situationerna.

Om du är inneboende i hyresvärdens egen bostadsrätt

För inneboende som hyr genom privatuthyrningslagen är det som regel 1 månads uppsägningstid om du som hyresgäst säger upp hyresavtalet och 3 månaders uppsägningstid om hyresvärden säger upp hyresavtalet (3 § andra stycket Privatuthyrningslagen). Dessutom är klausuler i avtalet som ger sämre villkor till hyresgästen utan verkan (2 § första stycket Privatuthyrningslagen). I ditt fall skulle det i så fall betyda att du har rätt till 3 månaders uppsägningstid i och med att det var hyresvärden som sade upp dig.

Om du är inneboende i hyresrätt

Hyresavtal kan gälla antigen på obestämd eller bestämd tid. Ditt hyresavtal gällde från början i 3 månader men du har därefter bott kvar i mer än 1 år efter att avtalet gick ut. Ett hyresavtal som ingånget på bestämd tid anses förlängt på obestämd tid om hyresgästen, trots att avtalet upphört att gälla utan uppsägning, fortsatt att använda lägenheten en månad efter hyrestidens utgång utan att hyresvärdens anmodat honom att flytta (12 kap. 3 § tredje stycket punkt 2 JB). Ditt hyresavtal har alltså gått från ett tidsbestämt avtal till ett hyresavtal som är förlängt på obestämd tid vilket betyder att det fortfarande är giltigt. För hyresavtal på obestämd tid gäller 3 månaders uppsägningstid (12 kap. 4 § första stycket punkt 1 JB).

Rekommendation

Utifrån din fråga tolkar jag det som att du vill ha kortare uppsägningstid än de avtalade 2 månader men som visats ovan går det tyvärr inte att få det genom lagen. Oberoende av vilken sorts bostad du hyr blir svaret på frågan enligt lag att du har 3 månaders uppsägningstid. I detta fall skulle min rekommendation därför vara att godta den 2 månaders långa uppsägningstid ni har avtalat om för att undvika att din hyresvärd lägger till ytterligare 1 månads hyra.

Hoppas du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att återkomma!

Med vänliga hälsningar,

Ebba Kristensson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1646)
2021-11-30 Besittningsskydd vid privat uthyrning
2021-11-30 Djurförbud- hyresrätt
2021-11-27 Vilken uppsägningstid gäller?
2021-11-24 Har arbetsgivaren större handlingsutrymme när denne agerar hyresvärd än vad andra hyresvärdar normalt sett har?

Alla besvarade frågor (97677)