Utgör en period mellan två sinsemellan osammanhängande utbildningsperioder ett studieuppehåll i arbetslöshetsförsäkringslagens mening?

2020-05-28 i A-kassan
FRÅGA
Hej. Har en fråga kring a-kassans tolkning av studieupphåll. Min svärdotter har avslutat en fristående kurs i svenska. Den gick på halvfart. Hon studerade och arbetade samtidigt under första delen av vårterminen, dessvärre tillhörde hennes arbetsgivare de företagare som drabbats hårt av coronan (restaurang) så hon blev uppsagd och slutade i början av april. Fortsatte dock klart med sina studier återstående delen av terminen. Ska nu begära a-kassa. Men fick avslag, då de anser kommande sommaren vara studieuppehåll. Hon har sökt en KY utbildning i höst, som hon inte vet om hon kommer in på. Det är 230 sökande på 30 platser, så det finns ingen platsgaranti. Studierna hänger inte ihop med varandra på det viset. Jag tycker de verkar tolka reglerna väldigt hårt. Hur ska vi agera, tolkar de rätt?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!


Reglerna om arbetslöshetsförsäkring går att hitta främst i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring. Lagen anger i 10 § att ersättning inte lämnas till sökande som, bl. a., deltar i utbildning, men i bestämmelsens sista stycke anges att regeringen får meddela föreskrifter om undantag från denna bestämmelse och vilka villkor som i sådana fall ska gälla. Det är här förordningen kommer in. Enligt förordningens 14-16 § framgår att ersättning kan lämnas till sökande som genomgår utbildning under vissa förutsättningar. Det handlar här bl. a. om att den sökande genomgår en arbetsmarknadsutbildning eller att den sökande studerar på del- eller heltid, men är obehindrad att ta nytt arbete om möjligheten skulle dyka upp och utbildningen inte finansieras av studiestöd. Läs gärna mer i dessa bestämmelser, men jag tror inte de har jättehög relevans för er situation eftersom de främst behandlar fallet om ersättning under studierna.


Det finns en bestämmelse i den ovan nämnda förordningen (18 §) som innebär att man kan få ersättning under faktiska studieuppehåll, om det är tal om en "arbetsmarknadsutbildning inom det reguljära utbildningsväsendet". Detta verkar dock inte vara fallet för er, eftersom din svärdotter går från en svenskakurs till en KY-utbildning. Vad som verkar vara den avgörande frågan i er situation är därför hur begreppet "studieuppehåll" används av a-kassan, och om den naturliga paus som i sommar infinner sig mellan hennes två utbildningar kan kvalificera sig som ett sådant studieuppehåll eller om hon ska bedömas vara arbetslös istället.


I den här delen av bedömningen handlar det mycket om vad som står i själva bestämmelserna (villkoren) för a-kassan. Det är svårt för mig att sia i eftersom jag inte vet vilken a-kassa hon är medlem i och därför inte vilka villkor som gäller för ersättning under studieuppehåll. Efter en snabb genomgång av olika a-kassors (t.ex. Unionens, Akademikernas, Visions samt Juseks a-kassor) bestämmelser verkar dock det generella svaret vara att ersättning inte lämnas till studenter under perioder mellan två studieterminer, eftersom de fortsatt anses vara studerande, och inte arbetslösa, under tiden om de fortfarande har en intention att fortsätta studera. För att vara berättigad till ersättning krävs generellt sett att studierna antingen är avslutade (d.v.s. fullföljd utbildning och utan konkreta planer på fortsättning) eller att de är avbrutna (avhoppad utbildning och utan konkreta planer på att avsluta studierna eller att påbörja nya). Det är på grund av dessa regler som universitets- och högskolestudenter inte anses berättigade till ersättning under sommar- eller juluppehåll i sina studier.


Vad som gör er situation en gnutta speciell är att det inte är en sammanhängande utbildning över de två terminerna, eftersom det ena utgjorde en halvfartskurs i svenska och det andra utgör ett faktiskt program på en KY-utbildning (som hon dessutom inte har platsgaranti på, vilket vanligtvis är fallet vid studieuppehåll) - studierna hänger inte ihop, som du skriver. Det handlar alltså här om frågan ifall ett studieuppehåll ska anses utgöra ett uppehåll från sammanhängande studier på ett utbildningsprogram eller om det, mer allmänt, innefattar ett uppehåll från studier i vid bemärkelse. Jag kan inte se att detta prövats tidigare, och vet i ärlighetens namn inte om situationerna ska eller bör bedömas annorlunda, men enligt förarbetena till lagstiftningen ska studenter fortsatt anses vara studenter i lagens mening om man fortfarande har för avsikt att fortsätta studera. I yttersta fall ligger alltså denna frågan hos domstol att råda klarhet i (frågan om a-kassa under sommarlov har tidigare prövats i domstol, med utgången att rätt till ersättning inte förelåg). Min uppfattning är att man är strikt i bedömningarna i dessa ärenden, och studenter har som utgångspunkt inte rätt till arbetslöshetsersättning. Jag tror således inte att din svärdotter har jättegoda chanser att vinna framgång i en begäran om att beslutet omprövas eller ett överklagande.

Med det sagt avråder jag inte från att överklaga/begära omprövning om hon känner sig orättfärdigt behandlad. Enligt min mening finns det som sagt vissa aspekter i er situation som gör ärendet lite nyanserat i jämförelse med studieuppehåll under sommaren för "vanliga" utbildningar, och detta skulle jag trycka på i en eventuell överklagan. Jag tror dock, som sagt, inte att hon fullt ut kan räkna med att få rätt.Jag hoppas att svaret har varit upplysande och behjälpligt. Om det är någonting i det som är oklart eller om det uppstått några följdfrågor får ni gärna skicka mig ett mail på lucas.cyren@lawline.se så ska vi se till att reda ut det.

Lucas Cyrén
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom A-kassan (44)
2020-12-09 Ska min semesterersättning ingå i arbetslöshetsersättningen?
2020-12-06 Rätt till ersättning från arbetslöshetskassan om man säger upp sig själv?
2020-12-01 Arbetslöshetsförsäkring - Hur ser villkoren ut?
2020-11-30 Inte nöjd med beslut om A-kassa, vad kan jag göra?

Alla besvarade frågor (92057)