Andrahandsuthyrning av bostadsrätt

2019-10-26 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA
Kan min bror som bor och är skriven i Norrland köpa en lägenhet i Stockholm för att hyra ut den till mig? Jag bor i stockholm
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga!

Lagen som blir tillämplig i ditt fall är Bostadsrättslagen. I 7 kap. 10-11 §§ i rådande lag finner vi bestämmelser vad gäller upplåtelse av lägenheten i andra hand.

Samtycke från styrelsen

När din bror köper en lägenhet så köper han enbart rätten att få nyttja lägenheten vilket innebär att han måste ta hänsyn till bostadsrättsföreningens stadgar och regler. Vill din bror hyra ut lägenheten till dig i andra hand så måste han först få godkännande från bostadsrättsföreningens styrelse. Huvudregeln är att en bostadsrättshavare får upplåta sin lägenhet i andra hand till en annan person, för självständigt brukande, endast om styrelsen ger sitt samtycke (7 kap. 10 § första stycket Bostadsrättslagen).

Under vissa förutsättningar kan din bror upplåta lägenheten i andra hand utan att det kräver samtycke från styrelsen. Dessa undantag finns reglerade i 7 kap 10 § andra stycket Bostadsrättslagen. Det första undantaget avser en juridisk person som hade panträtt i bostadsrätten förvärvat den vid exekutiv auktion eller tvångsförsäljning och inte antagits till medlem i bostadsrättsföreningen. Bestämmelsen innebär att sådan juridisk person får utöva bostadsrätten under en begränsad tid utan att vara medlem i föreningen. Om den juridiska personen antas till medlem så behövs styrelsens samtycke. Det andra undantaget avser när en lägenhet är avsedd för permanentboende och nyttjanderätten till lägenheten innehas av en kommun eller landsting. Styrelsen ska dock ändå bli underrättade om en sådan upplåtelse så snart som möjligt (7 kap. 10 § tredje stycket Bostadsrättslagen).

Samtycke från hyresnämnden

Om styrelsen inte ger sitt samtycke kan din bror ansöka om att få hyresnämndens tillstånd till att hyra ut lägenheten i andra hand. Tillstånd ska lämnas om din bror har anledning för upplåtelsen och föreningen inte har någon befogad anledning att vägra samtycke. En sådan godtagbar anledning kan vara att han under en tid ska bo på annat håll eller att en närstående till honom behöver lägenheten under en tid (se prop. 2013/14:142 s. 21 f.). Ett tillstånd till att hyra ut bostadsrätten i andra hand ska begränsas till viss tid (7 kap. 11 § första stycket Bostadsrättslagen).

Sammanfattning

Huvudregeln är att din bror kan enbart hyra ut en bostadsrätt i andra hand till dig om styrelsen ger sitt godkännande. Om styrelsen inte skulle ge sitt samtycke kan lägenheten ändå hyras ut i andra hand om hyresnämnden godkänner upplåtelsen, vilket de ska göra om din bror har en godtagbar anledning för upplåtelsen och bostadsrättsföreningen inte har någon befogad anledning att vägra samtycke.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Hör gärna av dig igen om du har ytterligare frågor!

Med vänliga hälsningar,

Nhi Tran
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Andrahandsuthyrning (710)
2021-09-22 Vad gäller vid uppsägning enligt privatuthyrningslagen?
2021-09-20 Är privatuthyrningslagen dispositiv?
2021-09-05 Kan jag polisanmäla hyresgäst för utebliven hyra?
2021-08-29 Hyra ut studentlägenhet i andra hand

Alla besvarade frågor (95785)