Vad är förbättringsåtgärder på en fastighet och hur regleras dessa?

2020-07-17 i Omkostnadsbelopp
FRÅGA
Vad är relevant att ta upp som förbättringsåtgärder på ett hus vid sambobodelning där ena parten bor kvar. Vissa åtgärder är väl bara relevant en kort tid och måste beskattas så småningom om man behåller huset t ex i 10 / 15 år.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.

Jag uppfattar din fråga som att du undrar hur regleringen kring förbättringsarbete och renoveringar på hushåll regleras. Min utgångspunkt är att du är intresserad av den skattemässiga effekten av dessa åtgärder vid en eventuell försäljning.

Jag utgår från att ni äger fastigheten (alltså att det inte är en bostadsrätt).

Din fråga regleras i inkomstskattelagen (IL).

Vad är förbättringsutgifter?

När en fastighet säljs kvarstår eventuellt en kapitalvinst som är föremål för beskattning (41 kapitlet 2 § IL). Förbättringsutgifter tillhör kategorin omkostnadsbelopp vid försäljning av en fastighet. Det vill säga att det är kostnader som får avräknas på kapitalvinsten och således reducera skatteeffekten på försäljningen av huset (44 kapitlet. 13 § och 14 § IL). Det finns två olika kategorier: Förbättringsutgifter och utgifter för förbättrande underhåll och reparationer.

Utgifter för förbättrande reparationer och underhåll kan bäst beskrivas som sådant arbete som återställer skicket på fastigheten till ursprungsskick. Sådana utgifter får enbart tas upp till det de överstiger 5000 kr samt kan hänföras till de senaste 5 åren (45 kapitlet. 12 § IL).

Förbättringsutgifter är sådana utgifter som medfört att fastigheten är i bättre skick vid försäljningen än vid förvärvet (45 kapitlet. 11 § IL). Det måste medföra en kvalité eller teknisk förbättring. Dessa kostnader är inte behäftade med någon tidsspärr för hur länge de kan dras av. De måste däremot överstiga 5000 kr (45 kapitlet. 11 § IL).

Vem tillgodoräknas förbättringsutgifterna vid bodelning?

Vid gemensamt ägande av fastigheten kan man dela på det totala avdragsgilla beloppet. Alternativt kan den delägare som utgiften är hänförlig till tillgodogöras beloppet. Om du vill fördjupa dig i detta så kan jag rekommendera rättsfallet RÅ 1986 ref. 62.

Slutsats

I mitt svar har jag redogjort för vad den skattemässiga effekten av förbättringsutgifter samt förbättrande reparationer och underhåll har. Värt att notera är att ingrepp som enbart återställer fastighetens "originalskick" enbart är avdragsgilla i 5 år från det att de företogs. Det går inte att svara på hur utgifterna ska fördelas mellan er, sådan bedömning kräver mer information och ryms inte inom vår gratisrådgivning.

Om du behöver ytterligare hjälp med fördelningen av utgifterna eller har fler frågor är du varmt välkommen att kontakta oss här:

Hoppas du fick svar på din fråga,

MVH

André Blomquist
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll