Vad bör man tänka på när man hyr ut privatbostad?

2019-01-26 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA
Tänker hyra ut mitt hus tillsvidare, vad är viktigt att tänka på rent juridiskt? Vänligen
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Om jag förstått din fråga rätt så undrar du vad som är viktigt att ta hänsyn till rent juridiskt när man ska hyra ut sin privatbostad. Viktiga saker att tänka på kan vara bland annat:

1) Beräkning av hyra
Hyran ska vara baserad på de kostnader som du har för huset, samt kapitalkostnader för huset, där även räntekostnader ingår. Hyran ska alltså vara skälig.

2) Upprätta ett andrahandskontrakt
Kontraktet bör vara omfattande då det ska skydda både dig och den som hyr bostaden. Detta innebär att kontraktet således bör täcka upp de möjliga tvister som kan tänkas uppstå om det händer något med huset under uthyrningstiden. Om det t ex skulle uppstå skador i eller på ditt hus under hyresperioden är det ditt ansvar att bevisa att skadan skett då hyresgästen bodde där. Vid inflyttning bör du därför även göra en besiktning av huset och föra ett protokoll över alla redan existerande skador. Hyresgästen bör sedan vara med och gå igenom protokollet tillsammans med dig så att även denne vet i vilket skick huset är.

3) Redovisning av andrahandsuthyrning
Viktigt att tänka på när du hyr ut din bostad är att de inkomster som inkommer genom andrahandsuthyrning ska redovisas som inkomst av kapital i din deklaration. Det finns dock möjliga avdrag, t ex om huset du hyr ut är ett s.k småhus. Skatteverket har tydliga riktlinjer på sin hemsida, du kan läsa mer om vad som gäller här: https://www.skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/hyrautbostad.4.233f91f71260075abe8800033479.html

4) Lagregleringar
Vad du även bör ta hänsyn till vid uthyrning av privatbostad är lagen om uthyrning av egen bostad. Här står de regleringar som gäller vid uthyrning av egen bostad: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2012978-om-uthyrning-av-egen-bostad_sfs-2012-978

Jag rekommenderar dig även att läsa igenom den s.k hyreslagen (12 kap. jordabalken) där regleringar om själva uthyrningen regleras: http://www.hyreslagen.com

Om du har fler frågor så kan du nå oss på 08-533 300 04.
Vi har telefontid måndag–fredag mellan kl. 10.00–16.00

Hoppas att svaret var till din hjälp!

Med vänlig hälsning,

Emilia Hallberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?