Vad får man göra på ett servitut?

2021-09-14 i Servitut
FRÅGA
Hej! Grannens tomt slutar ca 5-10 m från vattnet och en annan markägare äger själva strandremsan. Det är ett sk servitut.Grannens nya "pojkvän" har nu börjat plantera diverse växtlighet - träd och buskar - vid tomtgränsen mot vår tomt och då företrädelsevis utanför sin egen tomt, alltså på servitutet. Vår fråga är således om de har rätt att plantera utanför sin tomt. Tack på förhand!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett servitut innebär att en fastighet får en rätt att på ett avtalat sätt använda en annan fastighet. Ett servitut kan upprättas på två olika sätt, antingen genom ett avtalsservitut eller ett officialservitut. Ett avtalsservitut är som det låter; ett avtal mellan fastighetsägarna där de kommer överens om hur den enda fastighetsägaren får använda den andra fastighetsägarens fastighet. Ett officialservitut fattas av Lantmäteriet och beslutas om när det är nödvändigt, exempelvis om det enda sättet att nå den ena fastigheten är att passera över den andra fastigheten.

Utifrån din fråga är det det svårt att veta vilken typ av servitut det rör sig om och varför servitutet har upprättats. Men när det gäller servitut så är det viktigt att skilja det får en annan så kallad nyttjanderätt, nämligen arrende. Ett servitut ger en begränsad nyttjanderätt medan ett arrende oftast inenbär en total nyttjanderätt. Vid ett arrende har den som betalar för arrendet, dvs arrendatorn, rätt att t ex bruka marken på fastigheten eller nyttja de byggnader som finns på den. I din fråga framgår det att grannen har ett avtalsservitut med fastighetsägaren som äger strandremsan och att grannen i fråga nyttjar marken till att plantera, vilket troligen inte "ingår" i avtalet om servitutet eftersom syftet med ett servitut ska vara långsiktigt och av stor vikt för den fastighetsägare som behöver nyttja den andra fastigheten. Det kan t ex handla om att dra en ledning över den andra fastigheten eller nyttja en brygga. Att plantera torde inte utgöra en sådan nödvändighet. Mitt råd är att du pratar med fastighetsägaren till strandremsan för att ta reda på vad som gäller för servitutet för att på så sätt ta reda på om grannen har denna rätt eller inte.

Julia Hellquist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Servitut (308)
2021-10-17 Vem ska orsaka uppkommen skada på servitutsväg?
2021-10-12 Vad händer med ett officialservitut vid avstyckning?
2021-10-09 Servitut och arrende - giltiga avtal?
2021-09-30 Avtalsservitut

Alla besvarade frågor (96583)