Vad gäller för en vara som är trasig då den sålts av en privatperson till en annan privatperson?

2019-09-06 i Köplagen
FRÅGA
Hej! Sålde precis min begagnade iPhone 7 med sprucken skärm till en privatperson, affären gick bra och kunden betalade 1000 kr.När kunden åker hem säger han att skärmen inte funkar alls och att jag har lurat honom och vill ha pengarna tillbaka. Jag är fullt medveten om att skärmen bara var sprucken och alla andra funktioner funkade, han fick även se den hur den funkade när han köpte den!Min fråga är om jag är tvungen att ta tillbaka till den nu mer trasiga telefonen och återbetala honom?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När en privatperson köper lös egendom av en annan privatperson gäller köplagen (KöpL). Jag kommer börja med att redogöra allmänt för vad som gäller vid köp och sedan ta upp din situation.

Varans beskaffenhet

En vara ska stämma överens med vad som är avtalat (17 § KöpL). Om varan avviker från vad som avtalats eller från vad köparen med fog kunnat förutsätta är varan felaktig (17 § tredje stycket KöpL). Även om en vara sålts i så kallat "befintligt skick", alltså att den är begagnad, är den felaktig om den inte överensstämmer med vad säljaren sagt om den, om säljaren underlåtit att upplysa köparen om ett väsentligt förhållande eller om den är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till priset och övriga omständigheter kunnat förutsätta (19 § KöpL).

Undersöka varan före köpet

En köpare får inte såsom fel åberopa vad han måste antas ha känt till vid köpet (20 § KöpL). Om köparen har undersökt varan eller om han underlåtit att undersöka den då köparen uppmanat honom till detta får han inte som fel åberopa sådant som han borde ha upptäckt vid en undersökning (20 § andra stycket KöpL). Detta gäller så länge säljaren inte har handlat i strid mot tro och heder.

Påföljder vid fel i vara

Om en vara är felaktig, och det inte beror på köparen, har han rätt att kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller häva köpet (30 § KöpL). Köparen måste reklamera varan inom skälig tid efter det att han märkt eller borde ha märkt felet (32 § KöpL). Om en vara är felaktig har köparen rätt att kräva att säljaren ska avhjälpa felet, eller leverera en ny vara (34 § KöpL). Även om köparen inte kräver det har säljaren rätt att på egen bekostnad avhjälpa felet eller leverera en ny vara om det kan ske utan väsentlig olägenhet för köparen (36 § KöpL). Om avhjälpande eller leverans av en ny vara inte kommer i fråga eller inte sker inom rimlig tid får köparen kräva prisavdrag eller häva köpet (37 § KöpL). För att kunna häva köpet krävs att avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för köparen och att säljaren insåg eller borde insett detta (39 § KöpL).

Risken för varan

Vem som står risken för varan innebär vem som är skyldig att betala för den om den går sönder eller liknande (12 § KöpL). Risken övergår från säljaren till köparen då varan avlämnas (13 § KöpL). Säljaren är dock ansvarig för fel som funnits innan avlämnandet, även om de visar sig först senare (21 § KöpL).

Vad gäller i ditt fall?

Du skriver att du sålt telefonen begagnad, vilket därför innebär att den sålts i befintligt skick. Då ska den, för att inte vara felaktig, stämma överens med vad du har sagt om den, och inte heller vara väsentligt sämre än vad köparen kunnat förvänta sig med hänsyn till priset och andra omständigheter. Du skriver att skärmen var sprucken, vilket köparen självklart borde varit medveten om, och det är alltså inget som gör telefonen felaktig. Att skärmen inte fungerar som den ska, om du har sagt att den gör det, är däremot en omständighet som skulle kunna innebära att den är felaktig. Dock skriver du att köparen fick se att telefonen fungerade, vilket bör innebära att han har fått möjligheten att undersöka den före köpet. Om han undersökt den bör han rimligtvis då kunnat upptäcka om skärmen inte fungerade, vilket innebär att han inte kan åberopa att telefonen är felaktig på grund av det.

Om telefonen inte var trasig vid köpet, utan gick sönder efter det är det köparen som ska stå risken för det. Dock är du som säljare ansvarig om den var trasig redan när han köpte den, men att det inte visade sig förrän först senare.

Min bedömning

Min bedömning är att det verkar osannolikt att han skulle kunna hävda att telefonen är felaktig och därmed kunna häva köpet. Detta främst eftersom du skriver att du visat honom att den fungerade, och att han därför hade en möjlighet att undersöka den och bör då ha upptäckt om den var trasig. Det verkar inte heller som att du vetat om att det skulle ha varit något fel på den, och att du därför inte har handlat i strid mot tro och heder då du sålde den.

Jag kan tyvärr inte ge dig ett definitivt svar eftersom jag inte känner till alla omständigheter, t.ex. hur det gick till när köparen fick se att telefonen fungerade eller vad som faktiskt är fel med den nu. Jag vet ju inte heller hur köparen hanterat telefonen, om det är något han gjort med den som har gjort att den gått sönder.

Om du känner att du behöver ytterligare hjälp med detta är du välkommen att ställa en ny fråga, eller boka en tid med någon av våra jurister. Det kan du göra här.

Jag hoppas att detta kan hjälpa dig! Mvh,

Emma Johannesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1442)
2021-11-30 Får jag häva köpet på grund av försening?
2021-11-30 Risken för varan vid transport
2021-11-30 Uteblivna fälgar vid köp av bil m.m.
2021-11-29 Kan jag kräva att säljaren står för reparationen av en begagnad bil?

Alla besvarade frågor (97616)