Vad gäller kring företagsnamn?

2021-09-06 i Immaterialrätt
FRÅGA
Hej Jag har en fråga vad måste grunderna för aktiebolag tänka på i namnfråga?Tack
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad är problemet?

Utifrån din fråga kommer jag att beskriva vad man som grundare av ett aktiebolag kan tänka på när man ska namnge sitt företag och vad gäller skydd av detta namn. Företagets namn ska anges i bolagsordningen men kräver registrering eller inarbetning för att skyddas. På området finns lagen om företagsnamn som anger att ett företagsnamn är den benämning under vilken näringsidkaren bedriver sin verksamhet (1 kap. 1 § lagen om företagsnamn).

Hur registrerar jag ett företagsnamn?

Registrering av företagsnamn görs hos Bolagsverket. En registrering får enbart ske om företagsnamnet kan särskilja innehavarens verksamhet från andras. Alltså måste företagsnamnet ha särskiljningsförmåga vilket innebär att det måste gå att skilja från andra företagsnamn och varumärken samt att namnet inte bara får beskriva verksamheten. Det får inte vara för likt ett redan registrerat företagsnamn eller strida mot någon annan bestämmelse i lagen om företagsnamn eller i annan lag. Genom registrering uppnås ensamrätt till företagsnamnet vilket innebär att ingen annan får lov att använda ett liknande företagsnamn för varor eller tjänster av samma slag utan näringsidkarens tillstånd om det finns risk för förväxling (1 kap. 4 § lagen om företagsnamn).

Hur sker inarbetning av ett företagsnamn?

Utöver registrering kan ensamrätt även uppkomma genom inarbetning vilket innebär att företaget använt företagsnamnet under så lång tid eller i sådan omfattning att det blivit känt som namn på verksamheten i fråga. Med andra ord kan man säga att namnet ska vara känt inom en betydande del av den krets till vilken företaget riktar sig.

Slutsats

Slutligen kan sägas att ett företagsnamn måste ha särskiljningsförmåga och får inte likna ett befintligt företagsnamn om risk finns för förväxling. Därmed är det vanligtvis bättre att registrera det företagsnamn man eventuellt väljer till sitt aktiebolag då det därigenom kommer att skyddas. Ensamrätten blir även genom registrering enklare att styrka när det kommer till namnets lydelse, tidpunkten när skyddet uppkommit och omfattning för skydd.

Jag hoppas att du fick svar på dig fråga och har du fler frågor är du varmt välkommen att kontakt oss på Lawline igen eller kontakta vår juristbyrå för tidsbokning.

Med vänliga hälsningar,

Izabella Bugsby de la Varga
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (1040)
2021-12-03 Har man rätt att sprida en skärmdump innefattande upphovsrättsligt skyddade bilder?
2021-12-02 Är det lagligt att sälja egengjorda produkter med andra varumärkens logotyper på?
2021-12-02 Rätt till egenskapat designmaterial utan avtal
2021-11-30 Är det olagligt att streama?

Alla besvarade frågor (97672)