Vad gäller vid övergången mellan bestämmelserna om rätten att stanna i anställningen till 67 år och 68 år?

FRÅGA
Hej, om en person som är född i januari 1953, dvs blir 67 år nu i januari, vill arbeta kvar tills han är 68 år men har fått ett besked av arbetsgivaren i december om att anställningen avslutas när han fyller 67 år i januari. Har arbetsgivaren rätt att göra så utifrån de nya reglerna i LAS där man nu får arbeta kvar tills man fyller 68 år om man så önskar?Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga

Regler om uppsägning och uppsägningstid finns i lagen om anställningsskydd (LAS).

Rätt att kvarstå i anställningen

Precis som du skriver ändrades nyligen rätten att kvarstå i anställningen till slutet av den månad man fyller 67 år till att istället gälla till slutet av den månad då man fyller 68 år (32a § LAS). Den nya bestämmelsen trädde i kraft 1 januari 2020, och ska alltså gälla sedan dess. När en bestämmelse ändras på detta sätt kan det leda till problem vid tillämpningen precis i övergången. Därför brukar det även införas så kallade övergångsbestämmelser.

Vad säger övergångsbestämmelserna?

Angående den nya bestämmelsen och ändringen av åldersgränsen från 67 till 68 år sägs i övergångsbestämmelserna följande:

"Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ett skriftligt besked enligt 33 § första stycket i den äldre lydelsen, när en arbetsgivare före lagens ikraftträdande har lämnat ett sådant besked till en arbetstagare som fyller 67 år före den 1 februari 2020. Om arbetstagaren fyller 67 år den 1 februari 2020 eller senare är beskedet utan verkan" (punkt 6 övergångsbestämmelser).

Din situation

Detta innebär alltså att personen som fått beskedet att anställningen avslutas då denne fyller 67 år, vilket lämnades i december, ska vara giltigt. Detta eftersom beskedet lämnades innan den nya lagen trädde i kraft och personen i fråga fyller 67 år före den 1 februari 2020.

Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Emma Johannesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?