Vad händer med ett arv jag fått om jag eller min make avlider?

2020-05-10 i Enskild egendom
FRÅGA
Min man och jag har gemensamt barn och han har dessutom särkullebarn.Vi har skrivit inbördes testamente med fri förfoganderätt,Jag kommer framöver att få ett större arv. Vad händer med det när vi avlider?Kommer särkullebarnen att få del av mitt arv?Hur gör jag i så fall för att undvika det?Kan jag styra så hela arvet går till vårt gemensamma barn?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att svara på din fråga kommer jag hänvisa till äktenskapsbalken (ÄktB) och ärvdabalken (ÄB).

När en person som är gift avlider ska en bodelning göras

Då ett äktenskap upplöses genom att en av makarna avlider ska en bodelning göras mellan den efterlevande och maken och den avlidne makens dödsbo (1 kap. 5 § och 9 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen ingår makarnas giftorättsgods (10 kap. 1 § ÄktB). All egendom makarna äger är giftorättsgods om det inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Det spelar ingen roll vem av makarna som äger vad, är det giftorättsgods ska det ingå i bodelningen. Egendom kan bli enskild genom till exempel äktenskapsförord eller villkor i testamente (7 kap. 2 § ÄktB).

Vid bodelningen ska makarnas andelar i boet beräknas (11 kap. 1 § ÄktB). Detta gör man för att veta hur mycket egendom vardera make ska få. Vardera makes giftorättsgods ska läggas samman och sedan delas lika (11 kap. 3 § ÄktB).

Detta innebär att ett arv den ena maken fått är giftorättsgods, om det inte ärvts med villkoret i ett testamente att det ska vara enskild egendom. Om arvet är giftorättsgods ingår det i bodelningen och delas därmed lika mellan makarna. Om det inte är önskvärt att arvet ska ingå i bodelningen är det möjligt för er att upprätta ett äktenskapsförord som anger att arvet ska vara din enskilda egendom (7 kap. 3 § ÄktB). I så fall kommer arvet hållas utanför bodelningen och fortsätta tillhöra dig i sin helhet.

Det som tillfaller den efterlevande maken är dennes att behålla, och det som tillfaller den avlidne makens dödsbo utgör kvarlåtenskapen efter denne och ska fördelas som arv.

Hur ska arvet fördelas?

Huvudregeln inom svensk rätt är att den avlidnes bröstarvingar, alltså dennes barn, ska ärva (2 kap. 1 § ÄB). Bröstarvingarna ska dela lika på arvet. Det som då tillfaller varje bröstarvinge utgör dennes arvslott.

Detta innebär att om din make avlider ska arvet efter honom delas på hälften, eftersom han har två barn som har rätt till hälften var. Om du avlider kommer ditt barn ärva all din kvarlåtenskap, eftersom du bara har ett barn.

Efterlevande makes arvsrätt

Det finns även en arvsrätt för en efterlevande make. Om den avlidne är gift ska hela dennes kvarlåtenskap tillfalla den efterlevande maken (3 kap. 1 § ÄB). Denna rätt går före makarnas gemensamma barns arvsrätt. De får istället rätt att ärva då båda föräldrarna avlidit (3 kap. 2 § ÄB). Detta innebär att om du eller din make avlider kommer den efterlevande maken ärva den del som ert gemensamma barn annars skulle ärvt. Den efterlevande maken ärver då med fri förfoganderätt. Detta innebär att man kan använda egendomen som man önskar, men man kan inte testamentera bort den.

Det finns dock ett undantag från denna rätt för efterlevande make att ärva. Det gäller när den avlidne har barn som inte är den efterlevande makens barn. Dessa barn kallas för särkullbarn. Särkullbarn har alltid rätt att få ut sitt arv efter sin förälder direkt (3 kap. 1 § andra meningen ÄB). Detta innebär att om den avlidne endast har särkullbarn kommer de ha rätt att få ut sitt arv efter sin förälder direkt, och den efterlevande maken har inte rätt att ärva något.

Särkullbarns rätt att jämka testamente

Du skriver att du och din make skrivit ett inbördes testamente. Jag tolkar detta som att ni önskar att om din make avlider ska du ärva allt efter honom och att hans särkullbarn får vänta på sitt arv tills även du avlider. Om särkullbarnet väljer att acceptera detta ska det respekteras och du kan då ärva allt efter din make med fri förfoganderätt. Dock har särkullbarnet rätt att jämka testamentet och på så sätt få ut sin laglott, vilket är hälften av arvslotten, direkt (7 kap. 3 § ÄB). Denna rätt för särkullbarn kan man inte undvika. Det enda ni kan göra är att be särkullbarnet att respektera testamentet, men det går inte att tvinga fram.

Får särkullbarnet del av ditt arv?

Detta beror på om arvet är giftorättsgods eller enskild egendom. Om arvet är enskild egendom (vilket kräver att ni upprättar ett äktenskapsförord) hålls det utanför bodelningen och du fortsätter behålla hela arvet. Eftersom du har en bröstarvinge har denne rätt till hela arvet efter dig, men eftersom du är gift med barnets andra förälder kommer denne ärva med fri förfoganderätt som efterlevande make. När sedan även den efterlevande maken avlider kommer efterarvet efter dig till ert gemensamma barn fördelas innan arvet efter den efterlevande maken fördelas mellan hans två barn.

Om arvet är giftorättsgods ingår det i bodelningen. Detta innebär att hälften av värdet kommer tillfalla din make i bodelningen. Varje make har i bodelningen i första hand rätt att få sin egen egendom, och om det behövs ersätta den andra maken med annan egendom eller pengar (11 kap. 7 § ÄktB). Detta innebär att om arvet är specifik egendom är det möjligt att du kan behålla egendomen och att din make kompenseras med annan egendom eller pengar av motsvarande värde. Det som tillfaller din make i bodelningen, om det är han som avlidit, ska ju fördelas som arv efter honom. Då har ju hans särkullbarn rätt att få ut sitt arv direkt. Om någon egendom ur ditt arv tillfallit din make är det därmed möjligt att hans särkullbarn kan få ta del av det.

Slutsats

Vad som händer med ditt arv när ni avlider beror alltså på om det är giftorättsgods eller enskild egendom. Om du vill vara säker på att din make, och därmed inte heller hans särkullbarn, får ta del av det kan ni upprätta ett äktenskapsförord och ange att det ska vara enskild egendom.

Ni kan enkelt och till ett fast pris upprätta ett äktenskapsförord med hjälp av vår avtalstjänst. Den hittar ni här.

Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Emma Johannesson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Enskild egendom (413)
2021-07-29 Kan jag öppna ett konto med pengar som min make inte kan komma åt eller ärva?
2021-07-25 Vad innebär makarnas rätt till giftorätt?
2021-07-16 Kan man göra sitt arv till enskild egendom hos sina arvstagare?
2021-06-30 Hur blir det vid bodelning om fastighet skrivits över på endast en av makarna?

Alla besvarade frågor (94388)