Vad händer om en arvinge går bort innan arvskifte?

FRÅGA
Jag är tillsammans med 5 kusiner och min syster arvtagare (vi är alla brors barn respektive systers barn) till min farbror då denne inte har egna barn och inga andra arvtagare heller finns.Vad händer om min farbror går bort och jag själv hinner dö innan bouppteckning och arvsskifte har hunnit bli klart. Ärver mina barn då (alltså min farbrors brorsbarnbarn) eller förlorar jag/mina barn det arvet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar frågan som att du undrar vad som händer med din del av arvet om du lever när din farbror dör, men hinner avlida innan bouppteckning och arvskifte har skett. Svaret på frågan finner vi i ärvdabalken (1958:637) (ÄB).

En arvinge som lever vid arvlåtarens död har arvsrätt

Den som ärver kallas för arvinge eller arvtagare och den som lämnar arv efter sig kallas för arvlåtare.

En arvinge som lever vid arvlåtarens död har rätt att ärva (1 kap. 1 § ÄB). Detta innebär att din del av arvet kommer tillfalla dig under förutsättning att du lever när din farbror gått bort. Att du skulle avlida innan bouppteckningen/arvskiftet blir klart, kommer inte få konsekvensen att din rätt till arvet går förlorad, utan det kommer istället gå till de som ärver dig. Eftersom att den första arvsklassen består av den avlidnes avkomlingar, kommer dina barn att ärva det som du skulle ha ärvt från din farbror (2 kap. 1 § ÄB).

Det finns i 1 kap. 2 § ÄB en regel som blir tillämplig om det inte står klart vem som avlidit först av arvlåtaren och arvingen. Om det inte kan bevisas att du varit vid liv vid din farbrors död, kommer arvsrätten att gå förlorad. Denna bestämmelse är emellertid bara tillämplig om det skulle uppstå oklarheter kring vem som avlidit först, vilket kan vara fallet om du och din farbror skulle gå bort tätt efter varandra.

Sammanfattningsvis kan det som svar på din fråga sägas att arvsrätten finns kvar om du fortfarande lever vid tidpunkten när din farbror går bort. Om du sedan avlider kommer dina barn att få arvet.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Linda Khalid
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (993)
2022-01-13 Ärver mitt biologiska barn mig fastän en annan man godkänt faderskapet?
2022-01-12 Kan man fritt disponera över sin dödes makes egendom? (fri förfoganderätt)
2022-01-12 Arv om jag inte bekräftat faderskapet fastän jag är biologisk far?
2021-12-30 Överlåtelse av bostadsrätt

Alla besvarade frågor (98481)