Vad innebär en åklagares objektivitetsplikt?

2021-11-14 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
En åklagare har uppsåtligen undanhållit och undanskaffat bevismaterial. Lagrum? Liknande mål?
SVAR

Hej, tack för att du ställer din fråga till Lawline!

Svar

Åklagaren har en objektivitetsplikt både innan och under en förundersökning och även senare om denne beslutar att väcka åtal, 1 kap. 9 § Regeringsformen och 23 kap. 4 § Rättegångsbalken. Objektivitetsprincipen är alltså något som en åklagare alltid måste beakta i sin tjänst. Vad objektivitetsplikten innebär rent praktisk kan vara att åklagaren är skyldig att undersöka och ta fram all information och bevisning som är relevant i ett fall, det gäller oavsett om det talar för den misstänktes fördel eller nackdel. Om Åklagaren i ditt fall har undanhållit och undanskaffat bevismaterial som kan antas ha någon betydelse i målet särskilt om det talar för en misstänkts oskyldighet kan detta utgöra ett tjänstefel från åklagarens sida, 20 kap. 1 § Brottsbalken. Det brukar dock krävas betydligt åsidosättande av objektivitetsplikten för att en åklagare kan dömas för tjänstefel.

JO-fall

Ett JO-fall som behandlar frågan om en åklagares bristande objektivitet är JO 2874-2011 där JO dock fann att åklagaren inte hade brustit i sin objektivitetsplikt.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.se

Mvh,

Hampus Lagerquist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?