Vad kan man göra åt störande grannar i en hyresrätt?

2021-12-01 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej!Jag har störande grannar och dålig isolering i min väldigt dyra hyresrätt. Jag kan inte sova på nätterna pga. oljud och har klagat till Hyresnämnden i augusti. Min hyresvärd har hittills inte gjort något samt jag har inte hört av Hyresnämnden sen dess.Vad kan jag göra? Går det att klaga till högre instans utanför Sverige?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din fråga gäller störningar i en hyresrätt varför jordabalkens (JB) tolfte kapitel är tillämpligt.

Vad meddelar lagen om störande grannar?

En hyresgäst ska se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö på sådant sätt att det inte bör tålas (12 kap. 25 § JB). Om det förekommer störningar i boendet kan man, precis som du gjort underrätta hyresvärden. När det gäller hyresrätter finns däremot ingen uttrycklig skyldighet för hyresvärden att vidta några åtgärder, som det gör för bostadsrätter. Väljer hyresvärden att agera har hyresvärden dock rätt att säga upp hyresförhållandet på grund av störningarna (12 kap. 42 § 1 st. p. 9 JB). Om inte hyrsvärden agerar kan istället hyresnämnden besluta om ett åtgärdsföreläggande som tvingar hyresvärden att agera (12 kap. 16 § 2 st), men endast om störningen är en sådan störning som i lagens mening. Att en granne ofta spelar musik på natten är en sådan störning som i tidigare rättsfall ansetts vara en störning i lagens mening. Du kan även ha rätt till nedsatt hyra under tiden som störningar pågår (12 kap. 16 § 3 st. JB).

Vad kan du mer göra?

Eftersom du inte hört något från hyresnämnden kan du ringa och höra hur ärendet ligger till. När du fått ett beslut från hyresnämnden kan du i vissa fall överklaga beslutet till Svea hovrätt inom tre veckor från att beslutet meddelades (12 kap. 70 § JB), men inte till någon instans utanför Sverige. Det du kan göra utöver det du gjort är att prata med grannarna. Det framgår inte av din fråga om du gjort det eller inte, men det kan vara ett sätt som fungerar. Grannarna kanske inte är fullt medvetna om hur pass mycket dem stör dig. Du kan även anteckna varje gång du blivit störd (information som dag, tid och vad störningen gäller) så att den som hanterar ärendet kan att förstå störningarnas allvarlighetsgrad. Slutligen kan du också vända dig till störningsjouren under tiden störningen pågår, eller till din kommuns miljökontor för att göra en störningsanmälan. Kommunerna kan i vissa fall hjälpa till med ärenden som gäller störande boendemiljö.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis gäller att det inte finns någon uttrycklig bestämmelse som meddelar att hyresvärden måste agera mot att undanröja störande grannar. Det du kan göra om hyresvärden inte agerar, utöver att anmäla till hyresnämnden, är att tala med grannarna, anteckna varje gång du blir störd och vända dig till störningsjouren eller din kommuns miljökontor. Du kan också ringa till hyresnämnden för att få svar på hur ditt ärende ligger till. Får du av hyresnämnden ett beslut du inte är nöjd med kan du överklaga beslutet till Svea hovrätt.

Vid ytterligare frågor är du välkommen att höra av dig på nytt.

Med vänliga hälsningar,

Hanna Haavisto
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?