Vad krävs för att häva ett köp av en privatperson?

2019-12-26 i Köplagen
FRÅGA
Jag undrar lite om detta med ansvar gällande köp av privatperson.Jag sålde nyligen en herrklocka för 500 kr på en av säljsidorna på Internet. Min annons löd " Fungerar mycket bra och är i fint skick. Säljs i befintligt skick som bilden visar"Köparen och jag bestämde tid och datum då han ville komma och titta på klockan. Jag lämnade min adress och telefonnummer, samt att jag har en säljprofil på internet som är öppen för allmänheten, där han även hittade min annons.Han kom 1 timme innan avtalad tid ( tur att jag befann mig hemma) , han var mycket stressad och överräckte 500 kr sedel innan han överhuvudtaget tog emot klockan. Jag frågade om han inte vill titta på klockan innan köp, han tittade snabbt och gav mig pengarna, jag tog emot pengarna och han fick klockan. Sen skyndande han iväg från huset för att 2 min efter komma tillbaka , knackade på portdörren då jag ännu ej hade hunnit in i hissen. Jag öppnade porten, han frågade om den fungerar på bruten engelska , jag sa ja, den fungerar men detta borde du kolla innan köpet gått igenom sa jag. Han sa tack och skyndade iväg. Dagen efter får jag ett sms att han inte vill ha klockan, han säger att den glappar och att den inte passar honom. han vill komma på lördag morgon för att få tillbaka sina pengar och lämna tillbaka klockan. I min ägo glappade den inte utan fungerade felfritt. Är jag tvungen här att ge honom ångerrätt efter köp? Hur ska jag gå tillväga? Tack
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Köp mellan privatpersoner regleras i köplagen (KöpL). Det finns ingen skyldighet för en privatperson som säljer något till en privatperson att erbjuda någon ångerrätt. Det gäller bara om man kommit överens om det innan köpet. För att kunna ångra ett köp krävs, om inget annat avtalats, att varan är felaktig och att köparen därmed kan häva köpet.

Varans skick

En vara som säljs ska stämma överens med vad som följer av avtalet (17 § KöpL). Varan ska till exempel fungera på det sätt som säljaren sagt att den gör. Om varan inte stämmer överens med detta är den felaktig. Även om en vara sålts i befintligt skick ska den anses felaktig om den inte stämmer överens med vad säljaren har sagt, och den säljaren kan ha sagt kan antas ha påverkat köparen att köpa varan (19 § KöpL). Varan ska även vara felaktig om säljare har underlåtit att upplysa köparen om väsentligt förhållande rörande varans egenskaper som säljaren visste om. Varan ska också anses felaktig om den är i ett väsentligt sämre skick än köparen, med hänsyn till priset och andra omständigheter, kunnat förvänta sig.

Köparens undersökningsplikt

Köparen får inte åberopa något som fel på varan om köparen hade kunnat upptäcka felet genom att undersöka varan före köpet (20 § KöpL). Om köparen underlåtit att undersöka varan trots att säljaren uppmuntrat denne att göra det får köparen inte åberopa något som hen borde ha upptäckt vid undersökningen (20 § andra stycket KöpL). Detta gäller så länge säljaren inte handlat i strid med tro och heder.

Påföljder vid felaktig vara

Om en vara är felaktig kan köparen häva köpet om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse och säljaren insåg eller borde ha insett detta (39 § KöpL). Eftersom du skriver att köparen vill lämna tillbaka klockan och få pengarna tillbaka antar jag att han vill häva köpet.

Din situation

Du skriver att köparen bland annat säger att klockan inte passar honom och att han därför vill lämna tillbaka den. Att klockan inte passar honom är inget som gör den felaktig, och dessutom hade han enkelt kunnat upptäcka det genom att testa den vid köpet. Detta är alltså ingen giltig anledning för honom att vilja häva köpet.

Du skriver även att köparen hävdar att klockan glappar. Detta vet jag självklart inget om och kan ju därför bara utgå ifrån det du skriver, att den för dig fungerat felfritt. Om detta stämmer bör klockan inte heller anses vara felaktig. Dessutom får köparen, som nämnt ovan, inte åberopa att en vara är felaktig om han hade kunnat upptäcka felet genom att undersöka varan före köpet. Om det faktiskt är så att klockan glappar borde kanske köparen ha kunnat upptäcka detta genom att titta lite närmare på den vid köpet. Att han var stressad är ingen ursäkt för att inte undersöka klockan.

Slutsats

Jag känner ju som nämnt inte till huruvida klockan fungerar eller ej, men om jag utgår ifrån det du skriver låter det inte som att köparen har skäl för att häva köpet. Han borde ha undersökt klockan före köpet, och kan inte åberopa något som fel om han hade kunnat upptäcka det genom att undersöka klockan. Du som säljare kan då bara bli ansvarig för så kallade dolda fel, eller om du agerat i strid med tro och heder. Utifrån hur du beskriver situationen tycker jag inte att det låter som att det är aktuellt.

Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Emma Johannesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1442)
2021-11-30 Får jag häva köpet på grund av försening?
2021-11-30 Risken för varan vid transport
2021-11-30 Uteblivna fälgar vid köp av bil m.m.
2021-11-29 Kan jag kräva att säljaren står för reparationen av en begagnad bil?

Alla besvarade frågor (97615)