Vad ska ingå i bodelningen?

2021-11-24 i Bodelning
FRÅGA
Efter sju år som gifta känner vi att förhållandet börjar gå lite på rutin och vi är osäkra på om vi vill leva tillsammans framöver. Vad kommer konsekvensen av en eventuell bodelning att bli? Kan ni hjälpa oss att genomföra en bodelning och visa vad jag och vad min man får med sig vid en eventuell skiljsmässa? lägenheten gemensamt-Under vårt förhållande har vi köpt lägenheten gemensamt, den är nu värd 1200 000kr-För att ha råd med lägenheten har vi i mitt namn tagit ett lån på 800.000 kr och det återstår 450 000kr av skulden.-Min man äger sedan tidigare ett fritidshus som han fått ärva värt 1 000 000kr- När vi flyttade ihop hade min partner även möbler för 30 000kr och en bil för 90 000kr ( alltså innan vi blev gifta)- Jag hade möbler för 40 000kr-Gemensammt har vi köpt möbler och inredning för 73 000kr
SVAR

Hej, tack för din fråga, jag kommer besvara frågan genom att dela upp den i två steg för ett tydligare och ett mer lättförståeligt svar.

Lägenheten

Utgångspunkten vid en bodelning är att man beräknar först makarnas andelar av boet, då ska skulderna räknas av från gifträttgodset i så stor mån att skulderna som maken hade innan talan om äktenskapsskillnad täcks (11 kap. 1 § Äktenskapsbalken och 11 kap. 2 § Äktenskapsbalken). Med giftorättsgods menas allt som inte är enskild egendom tack vare exempelvis äktenskapsförord ( 7 kap. 1 § Äktenskapsbalken). Det som återstår av makarnas giftsrättsgods efter att det har gjorts avdrag för skulderna ska läggas samman och delas lika (11 kap. 3 § Äktenskapsbalken).

Det spelar ingen roll hur stort andel av bostaden du eller din man äger, det ska fortfarande delas lika om det inte är så att det finns ett skuldebrev eller äktenskapsförord som säger något annat. Det betyder att om det inte är så att det finns ett skuldebrev eller äktenskapsförord så ska beräkningen av hur mycket man ska köpa ut den andre för se ut på följande sätt: Man beräknar först värdet på bostaden. Enligt grunderna i NJA 1975 s 288 ska man först ta marknadsvärdet minus ingångvärdet samt mäklarkostnader. På det beloppet ska man beräkna den latenta skatten. Värdet på bostaden blir marknadsvärdet minus mäklarkostnaderna och den latenta skatten. Därefter ska enligt reglerna i äktenskapsbalken makarnas andelar av bostaden beräknas, och sen drar man av den andelen av lånet vardera ansvarar för. Därefter ska det som de har kvar läggas samman och delas lika. Det innebär att innan eran andelar av fastigheten läggs samman och delas likas så ska avdrag göras för det som är kvar av lånet som du behövde ta för att finansiera köpet, det vill säga 450.000 kr.

Någon exakt uträkning av skatt och mäklararvode krävs inte utan en förenklad beräkning görs utifrån det antagande att den part som tillskiftas bostaden genast ska realisera bostaden för det pris som motsvarar antaget marknadsvärdet. De belopp som framkommer i beräkningen är således baserade på en fiktiv försäljning som genom principen om likadelning och praxis ska tas hänsyn till då en framtida realisation av den tidigare gemensamma bostaden kommer att medföra extra kostnader för övertagande part. Tanken är att värdet av bostaden i bodelning ska anses uppgå till den nettosumma som erhållits om bostaden sålts omedelbart.

Övrig egendom

När det gäller möblerna och inredningen så ska de möbler och inredning som införskaffades gemensamt till ett värde av 73 000 kr ingå i bodelningen och delas på hälften då de utgör giftorättsgods. Även möblerna och inredning som inte införskaffades gemensamt ska ingå i bodelningen om det inte är så att det finns ett äktenskapsförord. Bilen ska ingå i bodelningen om det inte finns ett äktenskapsförord. Om fritidsfastigheten ska ingå i bodelningen beror på, om det framgår av testamentet att det ska vara din mans enskilda egendom så ska den inte ingå i bodelningen, annars så ska den ingå.

Huvudregeln när det gäller egendom är att den ska tillsättas värdet den hade på bodelningsdagen enligt grunderna i NJA 1997 s. 774. Men det finns undantag när det gäller bilar, bilen ska ges istället det värdet den hade på brytdagen enligt prop.1986/87:1 s. 160 eftersom bilar sjunker snabbt i värde och det är därför värdet på brytdagen anses vara den mest rättvisa och dessutom pga makarnas redovisningsskyldighet enligt 9 kap. 3 § Äktenskapsbalken mellan bodelningsdagen och brytdagen. Sen så gäller som huvudregel enligt 11 kap. 7 § Äktenskapsbalken att varje make har rätt att vid fördelningen av egendom i första hand få sin egendom eller den del av denna som den maken önskar. När det gäller gemensam bostad och bohag så är den make som bäst behöver makarnas gemensamma bostad eller bohag som rätt att få denna egendom mot att den löser ut den andra maken.

Behöver ni hjälp med bodelningen rekommenderar jag att ni bokar tid hos en av våra jurister. Ni kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss.

Vänligen

Alejandra Vasquez
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2944)
2022-01-19 Kan en make kompensera den andra maken med annan egendom än pengar vid bodelning?
2022-01-17 Vem får behålla huset vid skilsmässa?
2022-01-16 När ska bodelningslikviden betalas?
2022-01-11 Arv i bodelning

Alla besvarade frågor (98541)