Vårdplikt och underhållsplikt i hyresrätt

2021-07-13 i Hyresrätt
FRÅGA
Vi hyr en fastighet där en altan ingick när hyresavtalet skrevs. Nu behöver altanen bytas då den börjat ruttna. Hyresvärden vill att vi står för hela kostnaden men säger att hen kan lösa det för oss till ett förmånligt pris. Vi anser inte att priset är särskilt förmånligt samt att vi inte egentligen skall stå för denna renovering då altanen var en del av hyresavtalet. Vad är det som gäller?Ska vi behöva lägga ut 130000kr för en ny altan eller räknas det som normalt underhåll som hyresvärden ska stå för?Tack
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som hyresgäster i en hyresrätt omfattas ni av reglerna i hyreslagen, vilken är det tolfte kapitlet i jordabalken (12 kap. jordabalken (JB). Enligt detta kapitel har hyresgäster en s.k. vårdplikt, vilken innebär att hyresgästen måste iaktta aktsamhet när det kommer till bostaden så att den håller sig hel och ren (12 kap. 24 § JB).

Vårdplikten innefattar tre huvudsakliga moment, vilka är:

Skulle skador uppkomma till följd av att hyresgästen ageras vårdslöst eller oaktsamt ska dessa skador ersättas. Hyresgästen ansvarar även för skador som orsakas av gäster som befinner sig i lägenheten och är därmed skyldig att ersätta även dessa.Hyresgästen måste se till att bostaden håller sig fri från skadedjur.Som huvudregel ansvarar inte hyresgästen för brand- eller vattenskador, men om det visar sig att de uppkommit till följd av att hyresgästen brustit i den omsorg och tillsyn som krävs kan ansvar aktualiseras.

I hyreslagen står även att hyresvärden har en s.k. underhållsplikt som gäller under hela hyresperioden (12 kap. 15 § JB). Underhållsplikten innebär att hyresvärden ska hålla lägenheten i ett sådant skick som krävs vid inflyttningen, alltså att den är fullt brukbar för ändamålet och i ett beboeligt och acceptabelt skick. Skulle lägenheten inte vara i ett sådant skick kan hyresgästen ha rätt till skadestånd. Det står även vad gäller underhållsplikten att hyresvärden med skäliga tidsmellanrum ska ombesörja tapetsering, målning och andra sedvanliga reparationer som kan tänkas behövas pga normalt slitage.

Sammanfattningsvis kan sägas att altanreparationen troligtvis är en sådan kostnad som omfattas av hyresvärdens underhållsplikt i och med att det antagligen inte är erat slitage som orsakat rötan. Ett tips om er hyresvärd inte underhåller er hyresrätt i enlighet med underhållsplikten är att kontakta hyresnämnden för juridisk rådgivning.

Har du ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Linn Gustafsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (2056)
2021-09-15 Hur mycket kan det kosta att ersätta en borttappad nyckel?
2021-09-13 Får en hyresvärd gå in i en lägenhet vid misstanke om brott?
2021-09-12 Hur blir man av med en hyresgäst som vägrar flytta?
2021-09-09 Uppsägningstid vid 15 månaders hyresavtal

Alla besvarade frågor (95664)