Vem har vårdnaden vid barnets födsel?

2021-10-31 i Barnrätt
FRÅGA
Hej!Mannen som gjort mig gravid vill inte ha med mig eller barnet att göra. Kan jag be honom att skriva över vårdnaden på mig innan barnet fötts? Han har hotat och försökt tvinga mig till abort men jag kan inte göra det. Nu har han tagit bort mig överallt och det känns skönt, faktiskt. Men barnet har ju också rättigheten att veta vem som är dens pappa, trots att Pappan inte vill ha något med barnet att göra.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår att det är en knepig situation du har hamnat i. Förhoppningsvis kan jag hjälpa dig att få lite klarhet i det juridiska ramverket kring föräldraskapet iallafall!

Frågor om barn och föräldraskap regleras i föräldrabalken (FB). Till att börja med kan jag lugna dig genom att berätta att barnet från födseln står under moderns vårdnad om föräldrarna inte är gifta med varandra (6 kap. 3 § 1st. FB). Därför kommer du automatiskt själv ha vårdnaden för ditt barn från och med att det föds. Om du och fadern någon gång skulle bestämma er för att gemensamt ta hand om barnet kan ni ansöka om gemensam vårdnad i rätten (6 kap. 4 § 1st FB). Just vårdnaden är alltså ingenting du behöver oroa dig över.

Vad gäller faderskapet kan det bekräftas även om ni inte planerar att utöva vårdnaden gemensamt. Detta görs antingen genom en faderskapsbekräftelse eller genom en dom (1 kap. 3 § 1st. FB). En faderskapsbekräftelse gör fadern skriftligen. Den ska bevittnas av två personer, samt godkännas av dig som modern och av socialnämnden. Det här kan också göras innan barnets födelse (1 kap. 4 § 1-2st. FB). Hade inte pappan gått med på detta kan faderskapets också bekräftas av domstolen, och kan bevisas genom ex. DNA-test (1 kap. 5 § FB).

Sammanfattningsvis har du alltså vårdnaden automatiskt vid födseln, och faderskapet kan bekräftas separat från det.

Jag hoppas detta gav dig svar på din fråga! Undrar du över något mer är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen! Lycka till med graviditeten och föräldraskapet!

Med vänliga hälsningar,

Mathea Santesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?