Vem står för returkostnad vid utnyttjande av ångerrätt via Distansavtalslagen?

2021-07-31 i KÖPRÄTT
FRÅGA
HejEn fråga gällande distanslagen med köp på internet:Får man som säljare trots distanslagen och 14 dagars ångerrätt ta ut en returavgift på ex 80kr som dras på återbetalningen samt begära att kunden skall betala frakten tillbaka på returen ? Så alltså både returavgift+returfrakt?Finns det någon gräns för hur mycket man får ta ut?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar huruvida företag får ta ut både en returavgift samt begära att kunden betalar frakten för returen vid utnyttjande av ångerrätt, samt om det finns någon gräns för hur mycket avgift man får ta.

Distansavtalslagen (DAL) innefattar som du nämner en lagstadgad ångerrätt. Detta ger dig enbart en rätt att återsända varan om du uppfyllt förutsättningarna för detta (exempelvis att det sker inom 14 dagar), 2 kap 10§ DAL. Du kan däremot behöva stå för detta själv i form av en returkostnad. Det som måste finnas är dock tydlig information innan köpet ingås, att kunden står för returfrakt och går med på att betala en returavgift, 2 kap 2§ p. 10 DAL samt 2 kap 5§ DAL. Som kund ska man alltså innan köpet ingås vara medveten om vad man binder sig till och informationen ska vara tydlig.

Som svar på din första fråga är det alltså okej att ett företag begär att kunden står för frakten vid utnyttjande av ångerrätten enligt DAL om detta tydligt framgår för konsumenten vid ingåendet av köpet. Observera att det är skillnad om kunden utför en reklamation, då är det istället företaget som står för frakten. Om företaget inte gett konsumenten information på det sätt som anges i 2 kap 2§ p.10 DAL eller 2 kap 5§ DAL är det istället företaget som står för kostnader för retur, 2 kap 13§ DAL.

Angående returavgiften är det klurigare, och jag skulle säga att det beror på vad denna returavgift innehåller. Är det en ren administrationsavgift är inte konsumenten skyldig att betala enligt Allmänna reklamationsnämndens (ARN) avgörande från 2020 (Beslut 2020-05-18; 2019-18386) till följd av att DAL är tvingande till konsumentens fördel, 1 kap 4§ DAL. Finns det alltså både en returavgift samt information om att kunden står för returen kan den senare avgiften lätt ses som en administrationsavgift och beroende på köpets natur i övrigt kan detta bestridas. Är returavgiften tydligt kopplad till returen kan det vara okej. Man skulle behöva se det specifika avtalet för att kunna avgöra detta närmare.

Det finns ingen lagstadgad gräns för hur mycket avgift man får ta för retur, men det viktiga är som sagt att det framkommer tydligt för konsumenten så att denna kan ta ställning till om hen vill fullgöra köpet. Om det visar sig att det var en oskäligt hög returkostnad och detta inte framkom tillräckligt kan konsumenten bestrida detta.

Sammanfattning

Vid utnyttjande av sin lagstadgade ångerrätt enligt DAL kan konsumenten behöva stå för returkostnaden själv om detta tydligt framkom från företagets sida innan köpet ingicks. En returavgift kombinerat med att kund står för returkostnader kan vara okej men det kan också ses som en administrationsavgift och då ska företaget med största sannolikhet stå för den avgiften. Det finns ingen gräns för hur mycket man får ta ut i avgift, så länge det framkommer tydligt för kunden innan köpet.

Vänligen,

Nora Friberg
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?