Vilka skyldigheter har ett företag vid felaktig vara?

2021-04-14 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Vi köpte färg för att måla uterumsgolvet. När vi målade golvet så torkade aldrig färgen helt. Det blev flammigt. Visade sig att något var fel på färgen. Nu är golvet flammigt och man behöver slipa om det för att kunna måla det igen. Vi har anmält detta till företaget som sålt färgen. De har lovat att fixa det men nu 1 år senare så har de fortfarande inte gjort det. I början fick vi en matta att lägga över hela golvet men vi påpeka att vi ville få golvet fixat som kompensation så matten var inget som vi önskade. Nu får vi inte tag på dem. Hur ska vi gå vidare och vilken skyldigheter har företaget. Vi menar att de ska åtgärda och slipa golvet men hur länge kan företaget undvika det?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret inleds med en kort redogörelse av gällande rätt. Därefter förklaras vilka skyldigheter företaget har och jag kommer också ge lite tips för hur ni kan gå tillväga. När jag besvarar frågan utgår jag ifrån att ni har köpt varan av ett företag som privatperson.

Konsumentköplagen (KKöpL) reglerar näringsidkares ansvar gentemot konsumenter och tillämpas när en privatperson köper en vara av ett företag. Konsumentköplagen är tvingande vilket innebär att företag inte kan ge konsumenter sämre villkor än vad som framgår av lagen(3 § KKöpL).Om en vara är felaktig har du som konsument rätt till ett antal påföljder.

Är varan felaktig?

En vara ska i fråga om art, mängd, kvalitet och andra egenskaper stämma överens med vad som följer av avtalet (16 § KKöpL). Om varan inte stämmer överens med vad som följer av avtalet är den felaktig (16 § 3 st. punkt 3 KKöpL). I ert fall har ni köpt färg som har visat sig vara felaktig då ett golv som målades blivit flammigt och behöver slipas om på grund av missfärgning. Därmed utgår jag ifrån att det föreligger ett fel enligt konsumentköplagen.

Vilka skyldigheter har företaget?

Om en vara är felaktig har du som konsument rätt till (med vissa begränsningar) avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet. Du kan också häva köpet, innehålla betalning eller kräva skadestånd(22 § KKöpL).

Vad ni kan göra nu

Ni har alltså rätt till att få felet avhjälpt av företaget (exempelvis genom att företaget slipar golvet), om detta kan ske utan oskälig kostnad för säljaren (23 § KKöpL). Men i ert fall har det gått över ett år sedan händelsen och ni kan inte längre få tag på företaget, därför verkar det osannolikt att företaget kommer göra rätt för sig och avhjälpa felet. Det ni kan göra istället är att häva köpet och slipa golvet på egen bekostnad (exempelvis genom att anlita ett annat företag). När ni har gjort detta kan ni kräva ersättning för kostnaden att avhjälpa felet, så länge denna kostnad inte är oskäligt hög (28 § KKöpL). Utöver kostnaden för slipningen av golvet kan ni kräva ersättning för andra förluster som har uppstått på grund av felet (30 § KKöpL). Det finns dock en risk att företaget kommer vägra stå för dessa kostnader eftersom ni inte har kunnat få kontakt med dem.

Om företaget inte vill göra rätt för sig kan ni göra en anmälan till den allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN kan ge en rekommendation för hur tvisten ska lösas. Handläggningstiden brukar dock tyvärr vara ganska lång. För mer information om hur du kan göra en anmälan klicka här. Ni kan också upprätta en stämningsansökan hos tingsrätten, att upprätta en ansökan kostar dock pengar och om du förlorar i tingsrätten kan du bli skyldig att betala motpartens rättegångskostnader. Jag rekommenderar därför att ni försöker lösa tvisten genom ARN.

Jag hoppas att ni fick svar på din fråga och att situationen löser sig! Om det är något mer ni undrar över är ni varmt välkomna att ställa en ny fråga. Om ni är i behov av fortsatt vägledning kan ni också kontakta en av Lawlines skickliga jurister (https://www.lawline.se/boka). Lawline kan också hjälp er med upprättande av ett kravbrev till ett fast pris: https://lawline.se/fixed_price


Med vänliga hälsningar,

Elin Andrén
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1320)
2021-12-02 Kan jag enligt konsumentköplagen kräva ersättning av säljaren för uppkomna reparationskostnader?
2021-12-01 När övergår risken för en vara på köparen?
2021-12-01 Skadestånd om säljaren inte kan leverera varan
2021-11-30 Kan jag häva köp av gardiner på grund av en skarv?

Alla besvarade frågor (97625)