Vilket ansvar har badhus för personskador?

2021-07-31 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA
Vårt kommunala badhus har satt upp skyltar i simhallen "bad sker på egen risk". Har en sådan friskrivning någon som helst påverkan av ev ansvar för skada som kan uppstå för de betalande gästerna i badet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Du undrar alltså om skylten "bad sker på egen risk" är en giltig friskrivning från ansvar för de olyckor som kan äga rum på badhuset.

Friskrivning

En ansvarsfriskrivning innebär att en avtalspart friskriver sig från det ansvar som annars skulle uppstått vid eventuell skada. Det är vanligt förekommande att avtal innehåller friskrivningsklausuler, exempelvis kan en säljare vilja friskriva sig från ansvar för fel som uppkommit på grund av att en köpare använt en produkt på ett felaktigt sätt.

Det är dock inte möjligt att friskriva sig från alla typer av ansvar. Lagstadgade ansvar går i regel inte att friskriva sig ifrån. Ett exempel är konsumentköplagen, vars bestämmelser inte går att avtala bort till nackdel för konsumenten.

Badanläggningars ansvar

Badanläggningar, både sådana som drivs av kommun och privata aktörer, som erbjuder bad mot betalning lyder under produktsäkerhetslagen. Badhuset ansvarar för skador som orsakats på grund av säkerhetsbrister i den tjänst de erhåller (1§ produktsäkerhetslagen).

Parallellt med det har konsumentverket tagit fram en vägledning för badanläggningar - alltså en standard om hur verksamheten bör utformas och administreras för att minimera risken för skador. Vägledningar brukar utformas som praktiska komplement till lagen, så att man som aktör ska förstå vad som konkret förväntas av en.

Besökarens ansvar

Konsumenter som besöker badanläggningen ska följa anvisade säkerhetsregler och föräldrar som har med sig sina barn är skyldiga att hålla dessa under uppsikt.

Slutsats

Friskrivningen "bad sker på egen risk" kan knappast anses ha någon självständig betydelse för ansvar. Om en skada uppkommer till följd av brott mot produktsäkerhetslagen och avvikelse från den säkerhetsstandard som badanläggningar förväntas upprätthålla ansvarar badanläggningen för skadan. Om skadan däremot uppkommer på grund av att konsumenten brutit mot säkerhetsregler eller inte i tillräcklig grad hållit sitt barn under uppsikt bär badanläggningen inte ansvaret för skadan.

Hoppas att du fått svar på din fråga och återkom gärna vid ytterligare funderingar!

Vänligen,

Viktoria S
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (671)
2021-11-29 Ersättning vid skada på gymmet
2021-11-10 Ränta på skadestånd och möjligheten att undanta arv från utmätning
2021-10-04 Rätt till ersättning på grund av buller och andra störningar
2021-09-30 Skadestånd vid förstörd vara i butik

Alla besvarade frågor (97596)