Vilket straff kan en 16-åring som gör sig skyldig till brott mot knivlagen få?

2020-08-09 i Övriga brott
FRÅGA
Vad är straffet om en 16 åring är anklagad för brott mot knivlagen om hen redan är straffad inan med en ringa narkotika på cannabis en ringa narkotika på tramadol som blev straffvarning och cannabis, ett ringa vapenbrott Och en skadegörelse ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Den som gör sig skyldig till brott mot knivlagen ska dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. Om brottet är grovt kan man dömas till fängelse i högst ett år (4 § KnivL). Eftersom personen inte fyllt arton år ännu får rätten dock endast döma till fängelse om det finns synnerliga skäl för det (30 kap. 5 § BrB). Rätten ska i första hand döma till sluten ungdomsvård istället för fängelse (32 kap. 5 § BrB). Både vid straffmätningen och vid valet av påföljd får rätten som en försvårande omständighet ta hänsyn till att 16-åringen sedan tidigare gjort sig skyldig till brott (29 kap. 4 § BrB samt 30 kap. 4 § 2 stycket BrB). Vidare skulle 16-åringen kunna dömas till ungdomstjänst om det är lämpligt med hänsyn till hans eller hennes person och övriga omständigheter. Det innebär oavlönat arbete och deltagande i annan särskilt anordnad verksamhet i lägst tjugo och högst etthundrafemtio timmar (32 kap. 2 § BrB).

Sammanfattningsvis kan 16-åringen dömas till något av följande:

* Böter
* Fängelse (om synnerliga skäl finns)
* Sluten ungdomsvård
* Ungdomstjänst

Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!

Vänliga hälsningar,

Ida Tylhammar
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (892)
2021-01-23 Ändring av personnummer och hot efter avlagt vittnesmål
2021-01-20 Är rekvisiten för hets mot folkgrupp kumulativa eller alternativa?
2021-01-20 Vad gäller vid brottet tjänstefel?
2021-01-20 Min granne har gjort en polisanmälan utan anledning - är det brottsligt?

Alla besvarade frågor (88385)