Villkora sommarstuga i testamente

2021-08-31 i Testamente
FRÅGA
Hej!Kan vi genom testamente säkra att ett sommarhus kommer att vara kvar i släkten.Vi har en dotter som har barn och en son som är barnlös men har en sambo.Kan vi testamentera huset som enskild egendom till våra barn och villkora att när vår son går bort ska hans del av huset gå till syskonbarnen? Detta för att inte få för många ägare till huset så att det inte går att ha kvar.
SVAR

Hej och tack för att ni vänder er till oss på Lawline med er fråga. Ni undrar alltså huruvida ni kan villkora sommarhuset så att det blir enskild egendom för era barn samt så att det senare ska tillfalla era barnbarn.

Ärvdabalken

Regler om arv och testamente finns i ärvdabalken (ÄB). Ett testamente kan villkoras och enligt 11:1 ÄB ska testamentet tolkas i enlighet med testatorns vilja. Således är det er vilja som ska genomsyra tolkningen av testamentet. Jag ser således inte några hinder för att sommarhuset ska göras till enskild egendom för era barn. Om det dock skulle vara så att er son skulle få barn blir dessa hans bröstarvingar och då ska deras arvslotter (7:1 ÄB) kunna tillgodoses innan syskonbarnen kan få ärva.

Formkrav och giltighet

Som ni säkert har koll på ska testamentet upprättas skriftligen och med två vittnen (10:1 ÄB) för att vara giltigt (13:1 ÄB). Det kan vara bra att rådgöra med en jurist så att er vilja speglas på ett bra sätt i testamentet och inga viktiga detaljer utelämnas.

Sammanfattning

Det står mer eller mindre var och en fritt att villkora gåvor och arv. Dock ska formkraven för testamentet såklart iakttas och samtliga bröstarvingars arvslotter ska kunna tillgodoses. I övrigt ser jag inga hinder för att villkora arvet på det sätt som ni beskrivit och ert testamente ska tolkas i enlighet med er vilja om att sommarhuset ska vara kvar i släkten.

Hoppas att ni fått svar på er fråga och återkom gärna vid ytterligare funderingar!

Vänligen,

Viktoria S
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2977)
2021-11-30 Preskription av rätten till arv
2021-11-30 Om man inte vill halvsyskon ska kunna ärva
2021-11-30 Hur ärver särkullbarn och hur skapas enskild egendom?
2021-11-30 Fri förfoganderätt i testamente

Alla besvarade frågor (97596)