Vad händer om jag inte kan identifiera mig för polisen?

2020-05-21 i Trafik och körkort
FRÅGA |Om man blir stoppad av polisen i en kontroll och inte är innehavare av körkort så blir det en olovlig körning som jag förstår det. Men det jag undrar är vad reglerna är kring polisens legitimering av föraren. Om denne inte kan uppvisa en legitimering och endast anger ett personnr, räcker det senare för bevisningen? Måste inte förarens identitet bekräftas på något annat sätt? Teoretiskt så skulle ju föraren då kunna uppge ett annat personnr en sitt egna, tex det ifrån en person som har ett liknande anlete och ålder.
Erica Lager |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Har jag en skyldighet att identifiera mig för polisen på begäran?En person som kör bil eller annat fordon som kräver ett körkort måste också ha med sig det. Enligt 3 kap. 15 § körkortslagen ska körkortet lämnas över till polisman eller bilinspektör om denna begär det. Om föraren inte har med sig körkort vid framförande av ett körkortspliktigt fordon gör sig den personen skyldig till brottet olovlig körning, likt du säger. Olovlig körning regleras i 3 § i lagen om straff för vissa trafikbrott. Om jag inte har körkortet att uppvisa, vad händer då?Plikten att uppvisa sitt körkort för polis vid en trafikkontroll är straffsanktionerad. I 9 kap. 2 § körkortslagen regleras att den som uppsåtligen eller av oaktsamhet inte uppfyller den plikten ska dömas till penningböter. Vidare i andra stycket i samma paragraf uppradas tre situationer där straff inte ska utdömas. Det är om föraren ska förnya körkortet och har anmält innan att det är förstört eller borttappat, om det är inom 2 månader från att beslut om begränsning av återkallelse sker eller om förarens identitet genast har kunnat fastställas på annat sätt. Normalt sett krävs det att personen har någon annan sorts legitimationshandling med fotografi. Annan sorts identifiering exempelvis genom en passagerare borde också kunna godtas. Åtgärder som polisen har befogenheter att göra är att omhänderta en person som vägrar att lämna uppgifter om sin identitet eller om det är sannolikt att personer ljuger om sådana uppgifter. Förutsättningen för att få omhänderta en person för att kunna identifiera hen föreligger om det finns anledning att anta att personen är efterlyst eller efterspanad (14 § polislagen). Alltså oftast inte tillämplig på en person som enbart glömt sitt körkort hemma. Polisen får också kroppsvisitera en person i syftet att kunna identifiera personen, om det finns lagstöd för att gripa, omhänderta eller avlägsna personen (19 § polislagen). Polisen kan kolla upp vem som står registrerad som ägare på bilen som körts samt se om personen finns med i deras RPS-data. Men om personen vägrar att helt uppge sitt namn, personnummer eller andra uppgifter om sig själv och det inte finns skäl för att kunna vidta någon av åtgärderna ovan så hittar jag inget om att polisen skulle kunna utge någon påföljd för den personen. Dock bör en alltid identifiera sig för polisen på begäran.Sammanfattningsvis, det finns en plikt att uppvisa sitt körkort för en polis som begär det. En person som bryter mot detta kan dömas till böter, ifall inte kan uppvisa en annan legitimationshandling som kan fastställa ens identitet. Det är osäkert om annat än ID-handling med fotografi är godkänt, men möjligt att uppge ens personnummer eller att en passagerare också instämmer om ens identitet kan vara tillräckligt om det stämmer överens med namnet på bilägaren exempelvis. Det påverkar dock inte bedömningen av brottet olovlig körning. Gällande bevisning för att kunna dömas för brott anses ofta polisens vittnesmål som tillräckligt bevisat, om inget annat talar emot. Jag hoppas att detta gav svar på din fråga! Vänligen,

Får polisen ta mitt körkort innan jag har blivit dömd för något brott?

2019-09-19 i Trafik och körkort
FRÅGA |HejJag har fått mitt körkort beslagtaget med omedelbar verkan för grov vårdslöshet i trafik anklagad för att ha deltagit i streetrace jag kom gående på en väg och man har varken sett mig i bil eller deltaga i detta Borde jag inte fått behålla körkort tills detta är undersökt o utrett vekar helt galet Vad skall jag nu förvänta mig eller göra
Erica Lager |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Frågor om körkort regleras i körkortslagen (1998:488). När får polisen ta ett körkort på plats?Polisen tillsammans med några andra myndigheter ex. Tullverket har rätt att omhänderta någons körkort på plats, ifall föraren uppvisar tydlig onykterhet, om det finns sannolika skäl att körkortet kan återkallas, om föraren inte kan framföra fordonet på ett trafiksäkert sätt på grund av sjukdom eller andra tillstånd eller om körkortet är ogiltigt (5 kap. 7 § 1 st körkortslagen). Återkallelse av ett körkort ska ske vid bl.a grov vårdslöshet i trafik, rattfylleri och grova trafikbrott (5 kap. 3 § körkortslagen).Vad händer efter körkortet har blivit omhändertaget?Vad händer efter att körkortet har blivit omhändertaget?Efter att polisen har tagit ditt körkort på plats, har du rätt till att köra utan det i 48 timmar ifall polisen har medgett detta. I annat fall anses det som olovlig körning, samma sak gäller även efter de 48 timmarna (5 kap. 7 § 2 st körkortslagen). Körförbudet varar tills dess att Transportstyrelsen har fattat ett beslut i din situation. Det är polisens ansvar att lämna körkortet tillsammans med deras beslut om att omhänderta det till Transportstyrelsen. Transportstyrelsen kommer sedan kontakta dig gällande att de har hand om ditt ärende samt för att du ska få yttra dig om saken innan de fattar ett beslut. Om du döms för ett brott kan körkortet bli återkallat under en viss bestämd spärrtid, som kan variera beroende på anledningen till återkallelsen. De kan också besluta om att inget händer och du får ditt körkort tillbaka, detta förutsätter att polisen utredning visar att du inte ska dömas till något brott. Du kan också få en varning ifall omständigheterna inte är tillräckligt allvarliga för en återkallelse. Läs mer här om hur utredningen går till och grunderna för ett eventuellt återkallande. Vad kan du göra?Du som har fått ditt körkort beslagtaget av polisen, kan inte mer än att vänta på kontakt från Transportstyrelsen samt att de ska fatta sitt beslut gällande ditt körkorts öde. Det bör inte ta allt för lång tid. Det finns en publikation från Transportstyrelsen och Polisen tillsammans som är till för de som är i din situation, och den beskriver mer i detalj vad som händer under tiden. Du kan kolla in den här såfall. Jag hoppas att detta besvarade din fråga! Vänligen,

Vad händer efter att polisen har tagit mitt körkort efter ha kört rattfull?

2020-01-19 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej, skulle vilja ställa en fråga angående rattfylleri.Jag jobbar på kvällarna och efter jag har sluttat jobba åkte jag till krogen med kompisarna och tog några öl.På väg tillbaka när jag körde hem stoppade polisen mig och jag fick blåsa.Det blev rött så dom tog mig till polisstationen och jag fick blåsa två gånger till, det visade 0,23 mg/l alkoholi blodet så de tog mitt körkort.Jag har aldrig varit straffat förut.Vad händer nu, när tro ni att jag kan få tillbaka körkortet, kan man överklaga?Tack för svaret..
Erica Lager |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utifrån vad du beskriver så har polisen tagit ditt körkort med anledning av att de misstänkte dig för brottet rattfylleri. Först kommer jag skriva om rattfylleri och vad påföljderna kan bli och längre ner vad som händer nu för dig och vad du kan göra. Brottet rattfylleriDen som kör ett fordon påverkad av alkohol vilken uppnår en alkoholkoncentration högre än 0.2 promille (0.1 mg/liter i utandningsluften) gör sig skyldig till brottet rattfylleri. Det finns även grovt rattfylleri som uppfylls när personen kör med alkoholkoncentration om 1.0 promille (0.5 mg/liter). Om rattfylleri och påföljder står i Lagen om straff för vissa trafikbrott. Påföljder vid rattfylleriStraffen kan bli böter eller fängelse i högst 6 månader (4 § trafikbrottslagen). När det är första gången personen blir dömd för rattfylleri döms vanligtvis endast böter ut. Även, likt du beskriver, brukar körkortet återkallas och detta under en period på 12 månader. Vad händer efter att polisen tagit mitt körkort?Polisen skickar ditt körkort till Transportstyrelsen vilka är de som ska utreda om körkortet bör återkallas eller bara skickas tillbaka till dig. Polisen beslut att ta ditt körkort går inte att överklaga. Du kommer bli kontaktad av Transportstyrelsen för att yttra dig till dem innan de fattar sitt beslut. Om Transportstyrelsen fattar beslut om återkallelse så bestämmer de även en spärrtid. På Transportstyrelsens hemsida här kan du läsa mer samt här finns mer information kring vad som gäller efter körkortet har blivit återkallat. Kan jag överklaga Transportstyrelsens beslut? Frågor om överklagande finns i Körkortslagen. Där följer av 8 kap. 1 § 1 st 1p att Transportstyrelsens beslut kan överklagas hos förvaltningsrätten. Om du vill överklaga ditt beslut räcker det att du skickar in din överklagan till Transportstyrelsen som lämnar vidare den till förvaltningsrätten som gör sin bedömning. Sammanfattningsvis, det är Transportstyrelsen som ska fatta beslut om huruvida ditt körkort ska bli återkallat eller inte och du kommer bli informerad om detta samt få möjlighet att yttra dig innan beslutet tas. Du har även möjlighet att överklaga beslutet. Om beslutet blir att körkortet återkallas så är spärrtiden vanligtvis 12 månader innan du får det åter. Polisens beslut att omhänderta ditt körkort går dock inte att överklaga, så det du kan göra är att vänta. Jag hoppas att detta gav svar på din fråga!Vänligen,