Vem är behörig att utfärda ordningsböter?

2021-01-16 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej!Angående skoterkörning på naturreservat och i nationalparker.Inget jag gör ofta men någon gång varje år när jag "missat" klockan eller det blir snöstorm och jag fort måste ta mig hem. Är naturligtvis tjockt snötäcke så det blir inga skador på marken och inga renar eller andra djur jag skrämmer. Har passerat på otillåtet område med skotern ca 10 minuter...Kan 1 polis som tyckte den såg mig köra skoter på otillåtet område bötfälla mig?Kan 2 poliser som tyckte dom såg mig köra skoter på otillåtet område bötfälla mig?Kan 1 anställd på Länsstyrelsen som tyckte den såg mig köra skoter på otillåtet område bötfälla mig?Kan 2 anställda på Länsstyrelsen som tyckte dom såg mig köra skoter på otillåtet område bötfälla mig?Tack, Jan-E
Peter Pargell |Tack for att du vänder dig till Lawline med din fråga!Böter kan ges av en (1) polisman (48 kap. 1 § rättegångsbalken (RB)). I övrigt gäller att åklagare, tulltjänsteman och tjänsteman vid kustbevakning kan utfärda böter (48 kap. 19 § RB). Det ställs alltså inga krav på att det ska vara mer än en polisman som utfärdar boten. Det hänger ihop med att utfärdandet av penningböter är en s.k. summarisk process och med det menas att en påföljd ges utan rättegång (48 kap. 3 § andra stycket RB). Du kan givetvis bestrida boten, alltså neka till att du gjort dig skyldig till någon förseelse. I sådana fall tas frågan upp i domstol vilket följer av att böter ges för brott som hör under allmänt åtal (48 kap. 1 § RB och 20 kap. 2 § RB). Personal från länsstyrelsen kan alltså inte utfärda böter. Däremot kan en från Länsstyrelsen förordnad naturvårdsvakt avvisa personer som kör scooter där det inte är tillåtet (3 a § terrängkörningslag).Om du nekar att betala din botNekar du att betala din bot leder detta alltså vanligtvis till åtal. Hur en domstol sedan bedömer trovärdigheten hos ett eventuellt vittne beror helt på omständigheterna. Det går alltså inte att uttala sig generellt om ett vittne väger tyngre än två vittnen. Hoppas att du har fått svar på din fråga!