Kan en restaurang neka sina gäster att ta med sig egen mat till restaurangen?

2021-11-12 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej, en fråga om restauranger.Det finns en debatt om huruvida det är ett problem för restauranger att tillåta gäster att äta medhavd mat på deras serveringsyta. Finns det någon laglig anledning till att inte tillåta gäster att ta med sig egen mat inpå en restaurang. T.ex. om en gäst skulle få matförgiftning av deras egna medhavda mat, skulle restaurangen vara ansvarig för det på samma sätt om gästen blivit sjuk av mat från restaurangens kök?
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det finns ingen specifik lag gällande mat på restaurang. En restaurang har dock rätt att neka sina gäster att ta med egen medhavd mat in på restaurangen i fråga. Restaurangen omfattas av närings- och avtalsfrihet vilket innebär att denne kan neka sina gäster inträde på vilka grunder som helst förutsatt att det inte rör sig om diskriminering. Vad som utgör diskriminering framkommer i diskrimineringslagen. Att neka samtliga gäster tillträda på grund av medhavd mat är inte en diskrimineringsgrund och därmed en tillåten åtgärd från restaurangens sida. Eventuell matförgiftning av egen medhavd mat omfattas inte av restaurangens skadeståndsansvar. Om matförgiftningen istället skulle vara orsakad av restaurangens mat kan skadestånd bli aktuellt. Här får man utgå från reglerna i skadeståndslagen (SkL) som bland annat anger att den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada ska ersätta skadan (2 kap. 1 § SkL). Det finns även möjlighet att hänvisa till principalansvar om en arbetstagare vållat skada i sin tjänst (3 kap. 1 § SkL). För att skadestånd ska utdömas krävs en bedömning kring huruvida villkoren för skadestånd uppfylls i det specifika fallet, detta kommer jag inte att redogöra för närmare här. Slutligen kan sägas att det inte finns någon laglig anledning att inte tillåta gäster att ta med sig egen mat in på restaurang men att restauranger har en rätt att ställa sådana krav med hänvisning till närings- och avtalsfriheten. Jag hoppas att du fick svar på din fråga och har du ytterligare frågor är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen! Med vänliga hälsningar,

Kan jag få ersättning för en skada på min jacka som orsakats i ett varuhus?

2020-10-26 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Igår var jag på ett varuhus och påväg in så revs min dunjacka upp utav dörren. Jag undrar om det är möjligt att få ersättning för detta då jackan är värd 9000kr?
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vad är det för problem?Utifrån din fråga tolkar jag det som om du undrar om du kan få ersättning från varuhuset för skadan på din jacka. Regler kring ersättning finner man i skadeståndslagen (SkL). Vilken skada har du drabbats av?Skadan som dörren orsakat din jacka ses som en sakskada (2 kap 1 § SkL). Vilka krav ställs för att du ska ha rätt till ersättning?Rekvisiten för att ha rätt till ersättning för sakskada är att den orsakats uppsåtligen eller av vårdslöshet (2 kap 1 § SkL). Det här innebär att om varuhuset förstörde din jacka med mening eller om den var oaktsam så har du rätt till ersättning. Att varuhuset agerat uppsåtligt är inte troligt i ditt fall eftersom det inte finns något i din fråga som tyder på att de velat orsaka dig skadan. Frågan är om de kan anses ha agerat vårdslöst och därmed orsakat skadan på din jacka. För att bedöma huruvida varuhuset varit vårdslöst kan man ta ställning till fyra faktorer. Man gör en bedömning kring sannolikheten för skadans uppkomst, hur stor möjlighet det fanns att förebygga skadan, hur stor den potentiella skadan kunde bli och hur stor medvetenheten var hos den som orsakade skadan om att faran förelåg. Dessutom krävs det att varuhusets agerande eller passivitet har ett orsakssamband med skadan. Man brukar tala om det har funnits ett adekvat orsakssamband mellan den skada som drabbat dig och orsaken till skadan. I ditt fall vet jag inte varför din jacka rivits upp av dörren men skadan ska vara en påräkneligt följd av att t.ex dörren är sönder. Om t.ex ett fel på dörren orsakat dig skadan kan det ses som ett adekvat orsakssamband om varuhuset varit medveten om risken dörren kunnat medföra. Man kan troligtvis inte säga att skadan har orsakats genom att varuhuset agerat utan det är mer sannolikt att skadan i sådana fall har orsakats genom att det inte har gjort något, dvs genom passivitet. Det här är svårare att bevisa än när någon har orsakat en skada genom vårdslöst agerande. För att påvisa att passivitet legat som grund för skadan kan man t.ex hänvisa till en plikt att agera. Möjligtvis kan man argumentera för att varuhuset ska hålla butiken säker, beroende på hur dörren orsakat dig skada. Har du rätt till ersättning för din jacka?Slutligen anser jag det tveksamt att du kommer att nå framgång med att få ersättning av varuhuset för skadan på din jacka. Att hålla i minnet är även kostnaden att driva en domstolsprocess och att det ibland inte kan vara värt den möjliga ersättningen som kan krävas av skadevållande. Dock kan jag inte ge dig ett specifikt svar eftersom jag inte är medveten om alla omständigheterna i ditt fall. Därför råder jag dig att kontakta vår juristbyrå för tidsbokning eller att ringa vår telefonrådgivning om du behöver vidare hjälp med ditt ärende.Med vänliga hälsningar,